Younous L.

Manager Diversité Régional

talent.brussels 

talent.brussels 

" La Diversité au travail, c'est un combat très important pour faire passer les théories en applications qui changent la vie des gens, de mes collègues..."

Younous L.

Bonjour Younous, Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours au sein de talent.brussels, et la fonction qui est la tienne ?

Deze bemoedigende resultaten zullen zich in de toekomst op positieve wijze verder ontwikkelen, onder meer dankzij de actieve samenwerking tussen talent.brussels en de verschillende partners.

Quelles sont, en quelques mots, tes missions ? Qu'est-ce qui te motive là-dedans ?

De gezamenlijke doelstelling van alle Brusselse overheidsinstellingen luidt als volgt: uw inzetbaarheid binnen uw Gewest bevorderen en u begeleiden in uw traject naar een sleutelfunctie die het Gewest nodig heeft om kwalitatieve diensten aan zijn burgers te kunnen bieden.

Manager Diversité Régional

talent.brussels 

" La Diversité au travail, c'est un combat très important pour faire passer les théories en applications qui changent la vie des gens, de mes collègues..."

Bekijk onze website regelmatig.

Vertrouw ons uw talent toe en raadpleeg de werkaanbiedingen op PublicsJobs.brussels of via selor.be.

BRUSSEL OPENBAAR AMBT