Wanneer je werkt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan investeer je in een betekenisvol project dat de bewoners en de gemeenschap helpt en ondersteunt. Je krijgt de mogelijkheid te werken in een dynamische omgeving, waar teamwork, innovatie, creativiteit, initiatief en het welzijn van elke medewerker belangrijke kernwoorden zijn!

 

De Haven van Brussel werd in 1993 opgericht als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. Zij telt vier groepen openbare aandeelhouders, waarvan de aandelen als volgt verdeeld zijn:

 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 58,05% van het kapitaal;
 • de Stad Brussel met 33,40 % van het kapitaal;
 • de 8 Brusselse gemeenten die aandeelhouder waren van het vroegere Zeekanaal (Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis, Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node, Elsene, Koekelberg, Etterbeek) met samen 4,88 % van het kapitaal;
 • de nv Brussel-Infrastructuren-Financiën, dochteronderneming van de Gewestelijke Brusselse Investeringsmaatschappij, met 3,67% van het kapitaal.

De belangrijkste opdrachten van openbare dienstverlening van de Haven van Brussel zijn:

 • De gedelegeerde opdracht van openbare dienstverlening voor het beheer van de waterweg en de trafiek, en dat 7 dagen op 7.
 • Het beheer van het havendomein in een havengebonden, logistieke en economische optiek.
 • De opdracht van logistieke facilitator en belangrijke speler voor de stedelijke distributie.

De Haven van Brussel staat in voor het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het kanaal, de haven, de voorhaven, de haveninstallaties en hun aanhorigheden. De Haven van Brussel heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 km waterweg in beheer die een watervlak van 80 ha behelst met 3 zwaaikommen, 2 hefbruggen, 2 vaste bruggen, 2 sluizen en 5,6 nuttige km kade waarvan 2,8 km zeeschepen kunnen ontvangen.

De Haven van Brussel beschikt ook over 107 hectare haventerreinen (waarvan 80 hectare nuttige oppervlakte) die plaats bieden aan zo’n 360 bedrijven, concessiehouders van terreinen, kantoren en pakhuizen in een stedelijke omgeving. De Brusselse havenactiviteiten leveren 12 000 rechtstreekse en onrechtstreekse banen op.

De activiteiten van de Haven van Brussel zijn omschreven in de stichtings- en beheersdocumenten en worden ingepast in de bredere context van de huidige plannen en regelgevingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op federaal en Europees niveau (de Haven als onderdeel van het trans-Europese netwerk van vervoer over water).

De Haven is onderverdeeld in 7 directies, met name de algemene directie (met inbegrip van communicatie en beheerscontrole), de technische directie, de directie commerciële zaken & ontwikkeling, de juridische directie, de financiële directie, de directie human resources en de kapiteinsdienst.

 

De directeur/directrice-generaal is samen met de adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Haven van Brussel.

In die hoedanigheid is hij/zij belast met de correcte uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en de openbare dienstopdrachten van de Haven en beantwoordt hij/zij elke vraag tot informatie vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De directeur/directrice-generaal staat in voor de volgende opdrachten:

 1. de haven van Brussel leiden en zorgen voor een goede werking van de diensten;
 2. het gezag uitoefenen over het personeel van de Haven;
 3. zorgen voor de uitvoering de regeringsbeslissingen;
 4. het besluit van 24 oktober 2014 met betrekking tot de beheerscontrole uitvoeren;
 5. zorgen voor een correcte bestemming van de menselijke en financiële middelen van de Haven.

 

De functie is in het geopend in de Nederlandstalige taalrol.

 

Voorwaarden

Je hebt een diploma of getuigschrift van niveau A, je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie en je geniet burgerlijke en politieke rechten.

Daarbovenop heb je minstens negen jaar anciënniteit in een niveau A functie OF kan je minstens zes jaar leidinggevende ervaring voorleggen.

 

Interesse?

Stuur je gestandaardiseerd cv aangetekend naar “talent.brussels, cel mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel” binnen de 35 dagen na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten. Op elke envelop moet ‘kandidatuur directeur/directrice-generaal (A5) – Haven van Brussel” staan. Daarnaast moet je kandidatuur ook per e-mail worden verstuurd naar mandats@talent.brussels.

 

Voor meer informatie over de functiebeschrijving, doelstellingen, het gestandaardiseerd cv en de procedure kan je terecht op onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen