Cette offre est faite pour vous ?

Postulez

Beheerder stedenbouwkundige vergunning (m/v/x) voor urban.brussels

De functie in het kort

 • Je neemt deel aan vergaderingen/werkgroepen/overlegcommissies/jury's, en je verdedigt jouw ideeën en die van jouw collega's/hiërarchische meerderen.
 • Je bepaalt de nodige acties om uw doelstellingen te bereiken.
 • Je analyseert de plannen van de aanvraag en toetst ze af aan de geldende regelgeving (BWRO, GSV, GBP ...) en aan het begrip van de goede plaatselijke aanleg.
 • Je beheert de relaties met het publiek en beantwoordt zijn vragen.
 • Je volgt de lopende dossiers/procedures op.
 • Je bereidt de eensluidende adviezen van de gemachtigde ambtenaar voor, gevraagd door de gemeenten in het kader van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning, ingediend door privaatrechtelijke personen.
 • Je begeleidt de vergunningaanvragers en de bouwheren met het oog op een grotere stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van hun voorstellen.
 • Je behandelt en bereidt de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en tot verkavelingsvergunning, ingediend door publiekrechtelijke personen, voor de gemachtigde ambtenaar voor.
 • Je houdt informatievergaderingen en sensibiliseert het publiek voor het beleid dat urban.brussels voert.
 • Je neemt deel aan overlegcommissies in het kader van de dossiers die je hebt behandeld.

Wie zijn wij?De directie Stedenbouw van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) legt zich op proactieve wijze toe op de verbetering van de leefbaarheid van de stad. Om deze strategische doelstelling te bereiken, wendt ze de uitvoeringsinstrumenten voor stedenbouw aan. Bij de beoordeling van de projecten neemt ze met andere woorden alle aspecten van de stad in aanmerking. Ze geeft vooral de gewestelijke stedenbouwkundige vergunningen af.

Deze directie omvat meerdere departementen waaronder de Vergunning Gebouwen, die de aanvragen beheert tot stedenbouwkundige vergunning voor gebouwen en openbare ruimten, en tot vergunning voor de openbare ruimten en de infrastructuren. Je wordt in een van deze departementen aangesteld.

urban.brussels is een zelfstandige gewestelijke overheidsdienst die ijvert voor een coherente, harmonieuze ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via:

 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, conform het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO);
 • de uitvoering van het gewestelijke beleid inzake de vrijwaring van het roerende en onroerende erfgoed;
 • het beheer van de operationele programma's zoals de wijkcontracten/de duurzame wijkcontracten, de renovatie van alleenstaande gebouwen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, de strijd tegen leegstand, het grootstedenbeleid, enz.;
 • het verlenen van juridisch advies in stedenbouwkundige kwesties.

Website: https://urban.brussels/nl

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden:

Je beschikt over een master diploma in architectuur zonder ervaring of je bent een laatstejaarsstudent in deze studie (jaar 2021-2022).

Of

Je beschikt over een master diploma in stedenbouw en ruimtelijke ordening met 2 jaar ervaring in ten minste 2 van de 4 volgende taken:

 • Lezen en analyseren van plannen,
 • Beheer van dossiers in verband met operationele stadsplanning,
 • Beheer van dossiers in verband met ruimtelijke ordening (waaronder wordt verstaan: behandeling van aanvragen in verband met ruimtelijke ordening, indiening van aanvragen in verband met ruimtelijke ordening),
 • Gebruik van computersoftware/programma's in verband met stedenbouw (bv. Nova, Burgis, WallOn, Map, enz.).

De gedragsgerichte en technische competenties die nodig zij voor deze job, alsook de zaken die mooi meegenomen zijn vind je in het selectie-regelement.

Lees dus het selectie-regelement door voor specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert.

Wat bieden we?Er zijn 2 vacante plaatsen bij urban.brussels. Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal. De minimum aanvangswedde bedraagt 42104,96 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Een flexibel uurrooster binnen een 38-urige werkweek: u begint tussen 7.30 en 9 uur en eindigt
  tussen 16 en 18 uur.
 • 35 verlofdagen per jaar.
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8 per gepresteerde dag.
 • Een opleidingspakket voor nieuwkomers.
 • Een MIVB-abonnement.
 • Het trein- en/of busabonnement (DE LIJN-TEC) voor het woon-werkverkeer (gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer).
 • Een fietspremie: 0,24 €/km.
 • De mogelijkheid om te telewerken.
 • Eventueel een tweetaligheidspremie.
 • Een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
 • Een aangename en groene werkomgeving.
 • Diverse voordelen via de vzw Sociale Dienst (hospitalisatieverzekering, opvang tijdens de
  schoolvakanties enz.)

AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.