Cette offre est faite pour vous ?

Postulez

Assistent van de functionaris voor gegevensbescherming (M/V/X) Synergie

De functie in het kort


Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Hou je van een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie?

Solliciteer dan NU en wordt partner binnen de GOB!

Als assistent van de functionaris voor gegevensbescherming bestaat je hoofdtaak erin de functionaris voor gegevensbescherming te ondersteunen bij de uitoefening van zijn of haar opdrachten, zoals bepaald door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), namelijk:

 • De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker alsook de personeelsleden die persoonsgegevens verwerken inlichten over en advies geven bij de verplichtingen die op het vlak van gegevensbescherming voor hen uit de AVG en uit andere bepalingen voortvloeien;
 • De naleving nagaan van de AVG en van andere bepalingen op het vlak van persoonlijke gegevensbescherming, alsook van de op dat vlak geldende interne regels door de gegevensverantwoordelijken of door de verwerker, met inbegrip van de verdeling van de verantwoordelijkheid, de sensibilisering en opleiding van het gegevensverwerkende personeel, en de daarmee verband houdende audits;
 • Op verzoek raad geven over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de uitvoering ervan nagaan;
 • Meewerken met de toezichthoudende autoriteit;
 • Het aanspreekpunt zijn voor de toezichthoudende autoriteit wat vraagstukken m.b.t. verwerking betreft, met inbegrip van de voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 36 van de AVG, en in voorkomend geval raadpleging over enig ander onderwerp.

In dat kader omvatten je concrete taken onder meer het volgende:

 • Bijdragen aan de uitvoering van het behoorlijk bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals goedgekeurd door de directieraad, met name op de volgende vlakken:

- Het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens correct bijhouden en verbeteren;

- Een conformiteitsaanpak ontwikkelen op basis van de risico's die de verwerking van persoonsgegevens kan inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;

- Samenwerken met de betrokken besturen om voor elk van hen een actieplan voor de conformering op te stellen (deze plannen vormen een aanvulling op een transversaler actieplan dat al bestaat);

 • Meewerken aan de opvolging van de uitvoering van deze actieplannen en bijdragen aan de ontwikkeling van indicatoren voor de realisatie ervan en de algemene stand van zaken van de conformiteit;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van praktische tools ter ondersteuning van de betrokken entiteiten bij hun inspanningen om de AVG na te leven en te blijven naleven.

Je krijgt de kans je voortdurend te ontwikkelen op het gebied van gegevensbescherming, om zo een brede kennis te verwerven van de activiteiten van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) en van Talent administraties

Wie zijn wij?Binnen het bestuur Synergie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) werd een cel "Data Protection Office" (DPO) opgericht. Deze heeft als doel voor de GOB, de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gewestelijke overheidsdiensten Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) de uitoefening te verzekeren van de opdrachten van de functionaris voor gegevensbescherming, wiens aanstelling verplicht is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De cel bestaat momenteel uit een functionaris voor gegevensbescherming en moet worden versterkt gezien het belang van deze materie en de omvang van de opdracht.

Ze werkt regelmatig samen met de AVG-stuurgroep van de GOB, met de datastewards die werden aangesteld in de entiteiten die binnen de opdracht vallen alsook met de directies en diensten die belast zijn met juridische zaken, informatieveiligheid en digitale transformatie.

Website: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Wie zoeken we?Je beschikt over een Algemeen Master diploma met minstens één jaar professionele ervaring op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waarin je minstens één van de volgende vijf taken hebt uitgevoerd:

 • Analyse/modellering van verwerkingsprocessen;
 • Risico- en auditbeheer;
 • Medewerking aan de verwezenlijking van de effectbeoordeling;
 • Uitvoering en toepassing van de regelgeving ;
 • Uitwerking en opvolging van een actieplan;

Zie onderstaande selectiereglement voor de specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor dat je solliciteert.

Wat bieden we?Er is 1 vacante plaats bij Synergie bij de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met bijhorende weddenschaal A101. De minimum aanvangswedde bedraagt voor 1 jaar anciënniteit 44167,49 Euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelage niet inbegrepen)

Voordelen

 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • 35 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid om te profiteren van een toelage voor tweetaligheid (€ 600, € 2400 of € 3200 euro per jaar, niet-geïndexeerd, afhankelijk van het niveau)
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8/gewerkte dag
 • Volledige terugbetaling van het NMBS- en TEC/De Lijn-abonnement
 • Eindejaarsbonus
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Flexibele uren
 • Mogelijkheid om een fietspremie te krijgen (€ 0,26/km)
 • Abonnement MIVB/Villo aangeboden
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Verschillende sociale voordelen
 • Gemakkelijke bereikbaarheid via het openbaar vervoer

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • Investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers
 • Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers,
 • competentiebalansen,
 • opleidingen op maat
 • loopbaancoaching

AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.