1 documentatiebeheerder M/V/X

Cette offre est proposée par un de nos partenaires. Vous serez redirigé.e vers leur site pour postuler.

Missie

 

Je bent verantwoordelijk voor het centraliseren van de beroependocumenten en om deze documenten ter beschikking te stellen aan de betrokken partijen, met naleving van de kwaliteitsnormen.

Verantwoordelijkheden

 

 • Je wijzigt/publiceert verschillende soorten documenten voor de medewerkers, zoals processen, procedures, technische instructies en referentiedocumenten, maar ook informatiefiches voor de werkzoekenden en de werkgevers;
 • Je beheert de documentendatabase en houdt de mensen die verantwoordelijk zijn voor de interne en externe communicatie op de hoogte;
 • Je garandeert een goede kwaliteit van de documenten en respecteert hierbij de NDCI-normen : alle documenten zijn Nuttig, Duidelijk, Correct en Identificeerbaar;
 • Je werkt mee aan de optimalisatie van de toegankelijkheid van de documenten naargelang de behoeften en verwachtingen van de gebruikers;
 • Je staat in voor de monitoring van de documentatie;
 • Je bent het referentiepunt inzake documentatiemethodologie; 
 • Je neemt actief deel aan de continue verbetering van de activiteiten van de dienst.

Profiel

 

Je bent in het bezit van een diploma Bachelor die relevant is voor de functie

Je beschikt over minimum 1 jaar ervaring in het domein van documentatiebeheer.

 

Je bent in staat om:

 • om je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen.
 • om contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
 • om een geheel aan informatie te analyseren om er betekenis aan te geven, om er de oorzaken en de gevolgen van te bepalen en om, indien nodig, een probleem aan te pakken tot er een oplossing wordt gevonden.
 • om herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden.
 • om te anticiperen en ernaar te handelen teneinde een situatie onder controle te hebben in plaats van achteraf te reageren.

 

Bovendien beschik je over:

 • goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Teams, Word, PowerPoint, Excel)
 • zeer goede redactionele vaardigheden
 • kennis van CMS (Contentmanagementsysteem) of je hebt relevante ervaring in het publiceren in een digitale omgeving
 • kennis van de Brusselse tewerkstellingssector
 • teamgerichtheid; je zet je actief in om een gemeenschappelijk doel te bereiken;
 • een strikte, methodische alsook autonome werkwijze.

Waarom kiezen voor Actiris?

 

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. 
Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers. 

 

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen :

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een bruto maandsalaris van 2744€ en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te laten erkennen bij aanwerving 
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op deze link en dit tenlaatste op 15-01-2024.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 

 

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien.

Actiris

En tant que service public d'emploi bruxellois, Actiris a pour ambition de devenir, avec ses partenaires, le fournisseur public de solutions pour l’emploi bruxellois, reconnu comme tel tant par les chercheurs d’emploi que par les employeurs.

Postuler