Top skills: meer topvrouwen voor topfuncties

01/08/19 

Op de werkvloer zijn vrouwen helaas nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. Dit zien we nog sterker in de managementfuncties, die van cruciaal belang zijn in de besluitvorming bij overheidsdiensten.

Om vrouwen met ervaring aan te moedigen te solliciteren voor "topmanagement"-functies heeft Selor het programma Top Skills opgezet. Dit programma houdt in dat vrouwen gratis kunnen deelnemen aan een assessmentsimulatie, om hen voor te bereiden op dit soort tests en hen een beter inzicht te geven in hun sterke punten en verbeterpunten. Dit programma is niet aan zijn eerste uitgave toe en de inhoud ervan werd inmiddels al aanzienlijk uitgebreid. Zo omvat het nu een informatie- en netwerksessie, persoonlijk ontwikkelingsadvies en zelfs voorstellen voor opleiding of coaching.

Het einddoel van Top Skills bestaat erin de deelneemsters vertrouwd te maken met dergelijke procedures en hen de nodige tools te verschaffen om er optimaal aan deel te nemen.

talent.brussels staat dan ook volledig achter dit initiatief, dat niet enkel openstaat voor federale ambtenaren. Alle vrouwen met een basisdiploma van de tweede cyclus van het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van het lange type (bijvoorbeeld een licentie of master) kunnen deelnemen. Wel is er managementervaring of ervaring in een relevante andere functie vereist.

Meer informatie vind je op de website van Selor:

https://www.selor.be/nl/gelijke-kansen/top-skills/