Wereldmilieudag

05/06/2020 

Sinds 1974 wordt op 5 juni jaarlijks Wereldmilieudag gevierd. Hoewel deze grootschalige sensibilisering essentieel is, verdient het milieu uiteraard dagelijkse aandacht. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van hun ecologische voetafdruk en kiezen voor een groenere levensstijl.

Het milieu is een van de prioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website van Leefmilieu Brussel vind je tal van tips voor een duurzamere levenswijze. Je impact op het milieu is immers in alle aspecten van je leven voelbaar: de wijze waarop je je verplaatst, wat je eet, hoe je afval sorteert, wat je koopt, je dagelijkse activiteiten en consumptiegewoonten, enz.

Ook steeds meer bedrijven wensen hun ecologische voetafdruk in te perken. Het Brussels Green Network (BGN) van Leefmilieu Brussel ondersteunt Brusselse bedrijven bij hun milieu-initiatieven. Tot de activiteiten die worden opgezet behoort de organisatie van informatiesessies over milieuthema's zoals afval, energie, mobiliteit, bodemverontreiniging, enz. Het BGN verleent ook advies over de huidige milieuwetgeving en biedt een opleiding rond milieumanagement aan.

Die wil om het milieu voorop te stellen vertaalt zich op de werkvloer ook bij de Brusselse overheidsdiensten in verschillende maatregelen om het personeel te sensibiliseren, met name op het vlak van afval. Enerzijds produceren we zo weinig mogelijk afval (geen plastieken bekers, waterfonteintjes, het ter beschikking stellen van vaatwerk, niet onnodig printen, enz.) en anderzijds sorteren we zo veel mogelijk het resterende afval volgens de milieuwetgeving.

Bovendien draagt het gewest bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel door zijn werknemers aan te moedigen tot zachte mobiliteit. Zo bieden de gewestelijke overheidsdiensten al hun werknemers een MIVB-abonnement aan en nemen ze het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig voor hun rekening. De medewerkers kunnen ook een vergoeding krijgen voor de kilometers die ze naar het werk fietsen of een gratis Villo!-abonnement nemen. Op die manier probeert het gewest de luchtverontreiniging mee te reduceren.

Wens je jouw leefwijze op ecologisch vlak naar een hoger niveau te tillen? Vind alle tips op de site van Leefmilieu Brussel.