Wereldgezondheiddag

07/04/2020 

Vandaag, op 7 april, is het Wereldgezondheidsdag. Een dag die ons allen aangaat, aangezien een goede gezondheid essentieel is voor ons welzijn.

Onder gezondheid wordt zowel het fysieke als mentale welzijn verstaan. Beide zijn met elkaar verbonden en het ene kan een invloed hebben op het anderen. Daarom nemen we de nodige maatregelen zodat onze personeelsleden zich goed voelen op de werkvloer.

Het Brussels gewest wil zijn medewerkers de nodige middelen aanreiken om een evenwichtig leven tussen werk en privé te leiden. Dat evenwicht kan namelijk veel stress voorkomen. En zoals al uit menig onderzoek is gebleken, is stress vaak de grootste boosdoener van een verstoord welzijn. Telewerk en flexibele werkuren zijn slechts een greep uit de talrijke welzijnvriendelijke voordelen waarin het gewest voorziet.

Gezien de huidige afzonderingsmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus komt het heel goed van pas om thuis te kunnen werken in combinatie met een flexibel uurrooster, voor een optimale work-life balance. In deze voor iedereen ongewone crisis proberen we ons personeel ook te begeleiden aan de hand van adviezen rond telewerk, updates over de pandemische toestand in ons land, psychologische en technische ondersteuning, enz.

Daarnaast beschikken de meeste Brusselse overheidsinstellingen over een sociale dienst die bijstand verleent aan de personeelsleden die het wensen (hospitalisatieverzekering, terugbetaling van bepaalde medische kosten, persoonlijke bijstand, enz.). Bovendien stellen de gewestelijke instellingen vertrouwenspersonen ter beschikking van hun personeelsleden om samen het hoofd te bieden aan psychosociale risico’s. Stress, intimidatie en conflicten tussen werknemers zijn enkele voorbeelden die kunnen leiden tot psychische schade, wat vaak gepaard gaat met lichamelijke symptomen als slaapproblemen, uitputting, spierpijn, enz. Het staat dus buiten kijf dat toegankelijke en goed opgeleide personen om zulke problemen op te vangen onmisbaar zijn.

We wensen iedereen veel moed en een goede gezondheid toe.