Internationale vrouwendag

Ter gelegenheid van de internationale vrouwenrechtendag bevestigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw zijn engagement voor de volledige gelijkheid tussen vrouwen en mannen, met name op managementniveau.

 

En terecht. Een studie van het adviesbureau voor human resources Robert Half toont namelijk aan dat diverse besturen betere resultaten boeken. Zo is er een kwalitatiever leiderschap als gevolg van veelzijdige visies en een gezonde mix van genderspecifieke competenties.

 

Uit onderzoek blijkt echter dat vrouwen maar voor 23 % actief zijn in het management van bedrijven. En slechts 15 % van de Bel 20-bedrijven wordt gestuurd door een vrouw. Hoewel het glazen plafond onzichtbaar is, blijft het aandeel vrouwen in topfuncties zichtbaar miniem.

 

De Brusselse overheid wenst haar bijdrage te leveren om dat glas aan diggelen te slaan en alle functies voor iedereen toegankelijk te maken én te houden. We investeren niet alleen in onder andere opleiding en loopbaanbegeleiding, maar zetten ook hard in op een optimale work-life balance door voordelen als thuiswerk en flexibele uren aan te bieden. Die flexibiliteit is onmisbaar voor vrouwen om het werk en privéleven op elkaar af te stemmen.

 

Die inzet heeft tot hiertoe zijn vruchten afgeworpen. Gegevens van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid bevestigen dat 30,5 % van de mandaathouders bij de Brusselse overheidsinstellingen vrouw is. Een trotse verwezenlijking, maar we blijven ons inspannen met het oog op een genderjuiste afspiegeling van onze samenleving.

 

Ook talent.brussels draagt genderdiversiteit- en gelijkheid hoog in het vaandel. Op dit moment streven we ernaar het aantal mannen en vrouwen in de selectiecommissies voor de topmanagers van de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen in evenwicht brengen.

 

Ben je een experte, academica of onderneemster en wens je bij te dragen aan het creëren van gendervriendelijke selectiecommissies? talent.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen jouw expertise zeker gebruiken. Wees welkom om je bij onze excellentiepool aan te sluiten via https://www.jobat.be/nl/jobs/experts-voor-selectie-en-evaluatiecommissies-van-brusselse-topmanagers/job_1608805?fbclid=IwAR2APTFnK5fAqZNvHxWDCpjb2cfY-bASE7YOOkngPW8cu4r5YW6gu8OWd2I