"TALENT TOUCH" : UITVOERING VAN DE OPLEIDING

15/11/2019 

talent.brussels dat is ook een team van innoverende en dynamische opleiders. Hun opdracht: onze gewestelijke collega's opleiden op hun manier, dankzij de "talent touch".

We hadden het er al over een tijd geleden: via een "Train the Trainer"-opleiding, toegespitst op nieuwe, dynamische leermethodes, konden onze interne talent.brussels-opleiders vertrouwd raken met een originele en vernieuwende manier om opleidingen te geven. Het doel: ervoor zorgen dat de gegeven opleidingen beter geassimileerd en onthouden worden dankzij een echte, tastbare en levendige leerervaring.  Onze opleiders kunnen jullie een kwaliteitsvolle en aantrekkelijke opleiding geven, in spelvorm of met ludieke activiteiten.

De tijd is nu aangebroken om deze "talent touch" in de praktijk om te zetten, ten dienste van de Brusselse besturen!

Doelgroep: jongeren in dienst genomen met een startbaanovereenkomst bij de gewestelijke instellingen. Deze jongeren worden bij het aflopen van hun startbaan begeleid om ze te helpen te solliciteren bij de Brusselse instellingen. Het begeleidingsprogramma maakt hen vertrouwd met de wervingsprocedures, die vaak sterk verschillen van die in de privésector.

Voor deze opleiding bestaat de rol van de talent.brussels-opleiders erin om de jongeren inzicht te geven in de Brusselse instellingen zodat ze deze  aantrekkelijk kunnen gaan vinden als mogelijke werkgevers.

Op het programma: een beetje geschiedenis en aardrijkskunde om Brussel te situeren in zijn omgeving en beter te begrijpen waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor staat. Bij deze activiteit worden kaarten van België en Legoblokken gebruikt om de soms abstracte informatie over de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden tastbaar te maken.

Dit wordt gevolgd door een spel, ontworpen door onze partner perspective.brussels. Het doel ervan is de deelnemers op concrete wijze te sensibiliseren voor de Brusselse belangen en uitdagingen. Vanuit een gegeven thema (mobiliteit, huisvesting, werk, enz.) moeten de kandidaten een Brusselse wijk voorstellen om zo de link te leggen met de Brusselse instellingen die deze opdrachten dagelijks vervullen. Dit spel maakt hen ook bewust van de fysieke realiteit van het Gewest, zowel qua organisatie als qua logistiek, en dus ook van de werking van het Gewest. Ten slotte maakt dit spel duidelijk dat een ambitieus project voor het Gewest niet mogelijk is zonder de overheidsinstellingen die het project uitwerken, steunen en promoten.

Na deze opleidingsdag zullen de deelnemers meer inzicht verworven hebben in hun gewestelijke omgeving en de gewestelijke instellingen die tot hun dienst staan, door hun ervaringen, kennis en opvattingen te delen.

Inzetten op een dynamische opleiding zonder PowerPoint, die de deelnemers initiatief laat nemen zodat ze zich actief ontwikkelen: dat is de "talent touch"!