De werkloosheid in Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt nog steeds !

16/07/19 

De bevordering van de tewerkstelling in de openbare sector is de hoofdopdracht van talent.brussels. Dit werk van lange adem, dat met Actiris wordt gedeeld wat de contractuele betrekkingen betreft, staat voor ons centraal. Dit blijkt uit de selectieprocedures. Er vinden namelijk steeds meer selectieprocedures voor de verschillende statutaire werkaanbiedingen in onze lokalen plaats.

 

Deze procedures en de aanwervingen die hieruit voortvloeien, dragen bij tot de daling van de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Volgens de laatste statistieken uit het persbericht van juni 2019 zou het aantal werkzoekenden aan het einde van deze maand nog van 88.541 naar 85.605 dalen. De werkloosheidsgraad zou dus nog slechts 15,3% bedragen! Dit is een daling met 3,3%, ofwel 2.936 personen minder ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Wat de jongeren betreft, dalen de cijfers al gedurende 73 opeenvolgende maanden. Momenteel zijn 18,7% van de jongeren (ofwel 7.167 personen) werkzoekend, hetzij een daling met 9% ten opzichte van vorig jaar.

 

Deze bemoedigende resultaten zullen zich in de toekomst op positieve wijze verder ontwikkelen, onder meer dankzij de actieve samenwerking tussen talent.brussels en de verschillende partners.

 

De gezamenlijke doelstelling van alle Brusselse overheidsinstellingen luidt als volgt: uw inzetbaarheid binnen uw Gewest bevorderen en u begeleiden in uw traject naar een sleutelfunctie die het Gewest nodig heeft om kwalitatieve diensten aan zijn burgers te kunnen bieden.

 

De belangstelling van talent.brussels gaat hoe dan ook uit naar het vinden van dé ideale kandidaat voor dé functie bij partnerinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die hem of haar op het lijf is geschreven.

Meer weten: https://press.actiris.be/de-werkloosheid-blijft-dalen-in-brussel#

Voor meer informatie over Actiris, zijn publicaties en zijn studies: http://www.actiris.be/