Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie

17/05/2020 

Jaarlijks wordt op 17 mei de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie gevierd. Rond deze periode wordt dus gewoonlijk de Belgian Pride gehouden, waaraan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelneemt door het publiek verschillende ludieke sensibiliseringsactiviteiten aan te bieden. De editie van dit jaar moest worden uitgesteld vanwege de COVID-19-situatie, maar we wensen het onderwerp toch op de voorgrond te plaatsen.  

equal.brussels is de gewestelijke administratie die het Brusselse beleid voor gelijke kansen uitvoert. Het organiseert initiatieven met het oog op het garanderen van een gelijke behandeling van alle Brusselaars en een veilige woon- en werkomgeving voor iedereen, onder andere ook voor de verschillende lgbtqi+-gemeenschappen die Brussel rijk is.

Om de taboes rond dit onderwerp te doorbreken, zet equal.brussels in op het zichtbaar stellen van positieve rolmodellen en van de diverse realiteit. Dat is een belangrijke stap in het bestrijden van de haat en discriminatie tegen deze gemeenschappen, zowel op sociaal als professioneel vlak.

Een concreet initiatief is de campagne #sharethecolor. Burgers worden aangemoedigd om hun pinknagels te lakken als een teken van steun voor de lgbtqi+-gemeenschap en om foto's van hun gekleurde vingernagels te verspreiden onder de hashtag #sharethecolor. De foto’s die viraal gaan wekken sensibiliteit op bij vrienden en familie. Op die manier kan zelfs tijdens het thuisblijven solidariteit worden betuigd.

Holebi’s en werk

Op de arbeidsmarkt is er niet altijd sprake van gelijke behandeling van holebi’s. Zo blijkt uit onderzoek van Unia en de Universiteit Gent rond discriminatie van holebi’s op de werkvloer dat homomannen vaak minder verdienen dan hetero’s. Die inkomensverschillen wijzen op het bestaan van een “roze plafond”, een onzichtbare barrière die homoseksuelen belemmert in het verwerven van professionele kansen. Bovendien ligt de werkloosheidsgraad bij holebi’s aanzienlijk hoger.

Het organiseren van selectieprocedures bij het Brussels Gewest gebeurt op basis van objectieve criteria als ervaring en diploma. Leeftijd, afkomst, religie, culturele achtergrond, handicap en seksuele oriëntatie zijn aspecten die deel uitmaken van ieders persoonlijke identiteitsbeleving en zijn daarom op geen enkele manier relevant voor onze procedures.

Wens je de lgbtqi+-gemeenschap een hart onder de riem te steken en je steentje bij te dragen aan de #sharethecolor-campagne? Vind meer info op http://sharethecolor.brussels/nl/.