DIVERSICOM JOBDAY : MAKE DISABILITY WORK!

28/10/2019 

talent.brussels, die de gewestelijke Coördinatie van de Diversiteit, die de overheidsinstellingen van het Gewest wil begeleiden bij de toepassing van het diversiteitsbeleid van de regering en het Gewestelijk Diversiteitscomité, verwelkomt, is het vanzelfsprekend dat onze collega's die belast zijn met deze missies zich bij DiversiCom hebben aangesloten tijdens hun jaarlijkse JobDay.

 

Na een dag vol uitwisselingen met de verschillende deelnemers, zowel uit de privé- als uit de openbare sector, konden de kandidaten (22!) meer dan ooit gemotiveerd, waarbij elk interview (142!) momenteel geanalyseerd wordt met het oog op verdere stappen die betrekking kunnen hebben op een baan.

 

Maar deze dag was ook een kans voor talent.brussels om de banden met onze regionale partners ter plaatse aan te halen, om de inzetbaarheid van iedereen die geïnteresseerd is in het werken in de openbare dienst te bevorderen. Het opzetten van stages, specifieke contracten en bonussen, het regelen en begeleiden van toekomstige collega's, dat zijn allemaal aandachtspunten waar onze collega's van de Regionale Coördinatie van Diversiteit het best mee om kunnen gaan, dankzij de steun van DiversiCom.

Voor meer informatie over DiversiCom:

http://www.diversicom.be/