Opleiding voor meer diversiteit

19/09/2019 

Gelijke kansen en behandeling op de arbeidsmarkt zijn van het allergrootste belang binnen het openbaar ambt, waarvan de voorbeeldfunctie een weerspiegeling moet zijn van een eerlijke en gelijke wetgeving. talent.brussels waakt daarover in het Brusselse gewest.

 

Het is vanuit dit oogpunt dat onze medewerkers werden uitgenodigd voor een opleiding over dit onderwerp, in samenwerking met equal.brussels. Discriminatie kan immers veel gezichten hebben. Of het nu gaat om leeftijd, geslacht, sociaal-culturele afkomst, politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of handicap of enig ander verschil, deze ongelijkheden zijn helaas nog steeds een realiteit op de arbeidsmarkt. Het is daarom absoluut noodzakelijk om dit fenomeen beter te begrijpen en het op alle niveaus te bestrijden.

 

Of het nu gaat om een aanwervingsprocedure, het opstellen van nieuwe wetgeving, het lanceren van een overheidsopdracht of de studie van een hr-project, onze teams kunnen voortaan rekenen op hun kennis en vaardigheden op het vlak van inclusiviteit. Aan het einde van deze opleiding hebben ze ook toegang tot de gelijkekansentest, een essentieel instrument in onze strijd voor administratieve procedures zonder vooroordelen, zonder ongelijkheden en zonder vooringenomen of verkeerde beslissingen, al dan niet opzettelijk.

 

Zodat alleen talent ertoe doet.

 

Voor meer info:

http://equal.brussels/

Voor meer info over de gelijkekansentest:

https://www.youtube.com/watch?v=n1M6mJ2QmpM

Voor meer info over de discriminatiewetgeving:

https://www.youtube.com/watch?v=GtlteUJLrQA