Bevordering

17/07/2020 

Heb je zin om nieuwe verantwoordelijkheden op je te nemen? Om je te bewijzen als deskundige? Schrikt een functie op hoger niveau jou niet af? Of heb je ambities om binnen je huidige niveau door te groeien? Dan is bevordering in beide gevallen een mooie opportuniteit voor jou.

Bij het gewest zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is dat je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen gedurende je hele carrière. Hiervoor zijn twee soorten bevordering mogelijk:

1. Bevordering naar een hoger niveau

Men spreekt over de overgang naar een hoger niveau als je wenst over te gaan naar een functie die een hoger diploma vereist dan je huidige niveau. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden en slaagt voor de nodige proeven (ook wel overgangsexamens genoemd), kan je solliciteren voor functies waarvoor een ander diploma vereist is dan het diploma op basis waarvan je bent aangeworven.

Hieronder vind je een overzicht van de bevorderingsmogelijkheden in niveau:

Competentietest

Een competentietest is een generieke pc-test waarbij de competenties die u denkt te hebben verworven voor het niveau waarop u wenst te bevorderen. Meer info vind je in de volgende brochures: niveau A , niveau B, niveau C.

Wanneer je slaagt voor een competentietest is je behaalde getuigschrift onbeperkt geldig.

Wanneer je niet slaagt voor een competentietest, geldt er een wachttijd van zes maanden voordat je de test opnieuw mag afleggen.

De competentietests worden door talent.brussels georganiseerd. In het najaar 2020 organiseren we ook informatiesessies voor de medewerkers die zich alvast op de proeven wensen voor te bereiden. Houd onze website in het oog voor meer informatie.

Opleidingen

Als je naar niveau A wenst te bevorderen, dien je niet alleen voor de bijhorende competentietest te slagen, maar ook vier cursussen te volgen en ervoor te slagen. Meer concrete informatie hierover zal volgen vanaf september.

Interview

Wanneer je slaagt voor de competentietest (en de examens van de 4 cursussen in geval van bevordering naar niveau A), moet je vervolgens een functiespecifiek interview afleggen waar de competenties worden gemeten die nodig zijn om de functie naar behoren uit te oefenen. Er wordt ook gepeild naar je motivatie.

Na het interview worden de laureaten gerangschikt op basis van hun resultaten.

Het is de hr-dienst van de rekruterende instelling die het interview organiseert, eventueel in samenwerking met talent.brussels. Alle details hieromtrent vind je terug in de betreffende interne vacature.

Meer info over het bevorderen naar een hoger niveau, vind je in het statuut onder titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 2,  “Bevordering door overgang naar een hoger niveau”.

2. Bevordering naar een hogere rang

Wanneer je bij het Brussels Gewest in dienst treedt, krijg je een bepaalde graad toegewezen op basis van de selectie waarvoor je laureaat was.

Bijvoorbeeld: als junior met een bachelordiploma krijg je de graad van B1 toegewezen:

  • ‘B’ is je niveau

  • ‘1’ is je rang

In dit geval blijf je binnen je huidige niveau, maar evolueer je naar een hogere rang. Hierbij solliciteer je voor een hogere functie die binnen je administratie is vrijgekomen.

Deze procedure wordt door je eigen hr-afdeling georganiseerd. Is er een interne vacature van een hogere rang vrijgekomen en wens je te solliciteren? Neem dan contact op met de hr-afdeling van je organisatie voor meer info.

Meer info over het bevorderen naar een hoger niveau, vind je ook in het statuut onder titel 4, hoofdstuk 2, afdeling 1,  “Bevordering door verhoging in graad”.