talent.brussels : Balans 2018

21/01/19 

Talent in 2018, dat was ...

 

 • 15 medewerkers in januari 2018; 49 in januari 2019;

 • 1937 laureaten. Gewestelijke selecties van allerlei aard en in elke taalrol werden georganiseerd: Niveau A, B en C, jurist niveau A, zowel NL als FR;

 • 209 specifieke selecties voor de gewestelijke partners die hetzelfde statuut delen, goed voor in totaal 384 geselecteerden;

 • 53 gewestelijke collega's die het traject voor certificering als juryvoorzitter ingezet hebben in het najaar van 2018;

 • 37 evaluaties van mandaathouders (top managers) afgerond;

 • 7 selecties van mandaathouders beheerd;

 • 16 dossiers behandeld door de Gewestelijke Kamer van Beroep in de loop van dit jaar;

 • 252 contractuele aanwervingen die diversiteitssubsidies ontvangen hebben voor een bedrag van €535.000, en 445 aanwervingen in 2017, gesubsidieerd voor een bedrag van €924.000 in 2018

 

Maar ook:

 • Het beheer van het secretariaat van Sector XV (het gewestelijke overlegorgaan met de sociale partners) door het personeel van Talent het hele jaar door;

 • Een aantal transversale opleidingen rond diversiteit ten behoeve van de personeelsleden van het gewest;

 • Het creëren van een eigen website die voortdurend evolueert, en een toegenomen aanwezigheid op de sociale netwerken.

Terwijl 2019 zich voor Talent aankondigt als een jaar vol nieuwe projecten ... was 2018 het jaar van de successen!