talent.brussels : Balans 2018

21/01/19 

Terwijl 2019 zich voor Talent aankondigt als een jaar vol nieuwe projecten ... was 2018 het jaar van de successen!

Talent in 2018, dat was ...

 

 • 15 medewerkers in januari 2018; 49 in januari 2019;

 • 1937 laureaten. Gewestelijke selecties van allerlei aard en in elke taalrol werden georganiseerd: Niveau A, B en C, jurist niveau A, zowel NL als FR;

 • 209 specifieke selecties voor de gewestelijke partners die hetzelfde statuut delen, goed voor in totaal 384 geselecteerden;

 • 53 gewestelijke collega's die het traject voor certificering als juryvoorzitter ingezet hebben in het najaar van 2018;

 • 37 evaluaties van mandaathouders (top managers) afgerond;

 • 7 selecties van mandaathouders beheerd;

 • 16 dossiers behandeld door de Gewestelijke Kamer van Beroep in de loop van dit jaar;

 • 252 contractuele aanwervingen die diversiteitssubsidies ontvangen hebben voor een bedrag van €535.000, en 445 aanwervingen in 2017, gesubsidieerd voor een bedrag van €924.000 in 2018

 

Maar ook:

 • Het beheer van het secretariaat van Sector XV (het gewestelijke overlegorgaan met de sociale partners) door het personeel van Talent het hele jaar door;

 • Een aantal transversale opleidingen rond diversiteit ten behoeve van de personeelsleden van het gewest;

 • Het creëren van een eigen website die voortdurend evolueert, en een toegenomen aanwezigheid op de sociale netwerken.