Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21/03/2020 

In 2020 is discriminatie jammer genoeg nog steeds een realiteit, onder meer op de arbeidsmarkt. Dat wordt bevestigd door onderzoek van Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum.

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Met zijn 170 verschillende nationaliteiten is het Brussels Gewest zeer multicultureel en divers en hecht het daarom veel belang aan deze dag. De Brusselse regering vindt het belangrijk dat haar personeel een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving en beschouwt die diversiteit als een troef. Onze diverse identiteit is een verrijking, geen belemmering.

Ook bij talent.brussels sluiten we alle vormen van discriminatie uit, in het bijzonder in de rekruteringsprocedures. Onze selectieconsulenten zijn opgeleid op het vlak van diversiteit en gelijke kansen met het oog op een integere dienstverlening. We proberen de selectieprocedures zo neutraal en objectief mogelijk te houden door de kandidaten te beoordelen op basis van hun competenties. Persoonlijke voorkeuren of achtergronden spelen daarbij geen rol. Als onderdeel van ons transparant beleid kunnen kandidaten bovendien altijd feedback vragen.

We kijken ernaar uit de kandidaten opnieuw te mogen ontvangen wanneer de selecties worden hervat.