Internationale ICT-meisjedag

23/04/2020 

Ondanks de talrijke positieve acties die we in het gewest voeren om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in alle domeinen te bevorderen, blijken bepaalde beroepen het ene geslacht meer aan te trekken dan het andere. Dat is met name het geval voor informatie- en communicatietechnologieën. Ter gelegenheid van de International Girls in ICT Day, die vandaag op 23 april plaatsvindt, wensen we daar even bij stil te staan.

Volgens Eurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie, bedroeg in 2018 het aantal vrouwelijke informatica-experts in België slechts 16 %. Op Europees niveau was maar 17 % van de werknemers in de ICT-sector vrouw. Die cijfers bevestigen dat het om een overwegend mannelijke wereld gaat.

Onderzoek van het CIBH, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest, bevestigt die tendens en toont aan dat het aantal vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in 2019 respectievelijk 24 % en 76 % bedroeg. Hoewel dat al een stap in de goede richting is (de statistieken van 2012 geven slechts 18 % vrouwen tegenover 82 % mannen weer), is er nog werk aan de winkel om die verhouding op evenwicht te brengen.

Een van de initiatieven die het CIBG heeft genomen is het organiseren van gratis coderingsopleidingen voor vrouwen. Dat vond plaats in 2018 op het jaarlijkse event van “Women in tech”, een Brussels project om de aanwezigheid van vrouwen in technologie en innovatie te versterken. Het doel was de drempel naar IT-opleidingen te verlagen door vrouwen een basiskennis programmeren en coderen mee te geven.

Een andere actie van het CIBG zijn de workshops die het dit jaar heeft opgezet in het kader van het Brusselse project “Wijkmama’s”, waar vrouwen nieuwe digitale tools konden ontdekken en leren gebruiken om hun zichtbaarheid en netwerk online te vergroten.

Het CIBG focust zich niet enkel op het aantrekken van meer vrouwen, maar biedt zijn vrouwelijke personeelsleden ook de kans zich verder te ontplooien op de werkvloer. Een van die IT-professionals is Nabila Bouker. Wat haar blijft motiveren in haar job is het feit dat ze steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Op die manier hoopt ze uit te groeien tot de eerste vrouwelijke IS engineer binnen het team Desk Interventions. Ook haar collega Céline Vanderborght vindt haar job als Smart City Manager boeiend vanwege de voor haar ontzettend innovatieve projecten die ze kan verwezenlijken samen met gemotiveerde en ruimdenkende personen.

Het Brussels Gewest blijft dus niet bij de pakken zitten en doet het nodige om de gendergelijkheid in de ICT-sector zo veel mogelijk te stimuleren. 

Lees meer over de getuigenissen van Nabila en Celine.