Opleiding in de "Talent touch"

26/07/19 

Voor onze collega's bij de overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het kunnen volgen van kwaliteitsvolle opleidingen gedurende de hele loopbaan een belangrijk pluspunt.

 

Om te kunnen inspelen op de behoeften bij zijn gewestelijke partners gaat talent.brussels een reserve van gekwalificeerde opleiders aanleggen om een transversaal opleidingsaanbod tot stand te brengen dat is afgestemd op de Brusselse overheidsdiensten.

16 van onze collega's, die hun kennis en knowhow graag willen doorgeven, hebben de opleiding "Train the Trainer" gevolgd om zelf opleidingen te kunnen geven op gewestelijk niveau.

Deze gemotiveerde en enthousiaste collega's kregen de kans deel te nemen aan ludieke activiteiten gebaseerd op nieuwe communicatievormen, met veel aandacht voor analyse en het toepassen van verschillende leerhefbomen:  de voorbereidingsfasen van een opleiding, de technieken om de betrokkenheid van de deelnemers in de hand te werken, enz.

Begin volgend jaar zullen ze opleidingen kunnen verschaffen aan personeelsleden van het Gewest. In afwachting daarvan zullen deze collega's, nog altijd even gemotiveerd na deze eerste twee opleidingsdagen, zelf nog vele uren opleiding volgen.

 

Zo is de basis gelegd voor de gezamenlijke opbouw van een omgeving in het teken van onderlinge hulp, waarbij uitwisselingen tussen opleiders aangemoedigd en vergemakkelijkt worden om te komen tot dat ietsje meer dat het verschil maakt: de "Talent Touch".