Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

28/04/2020 

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie ingesteld als de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Gezien het aantal uren dat we dagelijks op het werk doorbrengen, is een veilige en gezonde werkomgeving onmisbaar.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft welzijn op het werk betrekking op veiligheid, bescherming van de gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen. Ook de Brusselse gewestelijke werkgevers dragen de veiligheid en gezondheid van hun werknemers hoog in het vaandel. Elke organisatie heeft een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, bestaande uit preventieadviseurs en eerstehulpverleners, die de nodige initiatieven neemt om ervoor te zorgen dat deze aspecten worden nageleefd, naar gelang van de specifieke behoeften van de instelling.

De preventieadviseurs van het gewest kunnen zeer concrete acties uitvoeren: risicoanalyses per functie, de aankoop van eerstehulpmateriaal, de inrichting van een rust- en afkolfruimte, de installering van evacuatiestoelen voor personen met een beperkte mobiliteit, de plaatsing van evacuatie-instructies, de aanpassing van de nooduitgangen volgens de geldende normen, de opstelling van de arbeidsongevallenprocedures, de organisatie van opleidingen rond de preventie van spier- en skeletaandoeningen, de oprichting van praatgroepen, enz.

Om hun opdrachten uit te voeren, nemen de preventieadviseurs elk jaar deel aan opleidingen. Ook de eerstehulpverleners wonen jaarlijks een opfriscursus bij om hun kennis bij te schaven en altijd correct te kunnen optreden bij een ongeval of gezondheidsprobleem.

Lockdown en werk: gezondheid op nummer één

In deze periode van lockdown is het welzijn van het personeel meer dan ooit een prioriteit. Het thuisblijven en combineren van werk en gezin is voor sommigen geen sinecure. Daarom biedt de directie van talent.brussels haar personeelsleden de mogelijkheid om indien nodig het uurrooster aan te passen. Op die manier wordt de dienstverlening gegarandeerd en tegelijkertijd een grotere flexibiliteit aangeboden aan de werknemers.

Bovendien reiken we verschillende tools aan om het thuiswerken comfortabeler te maken, zoals gratis webinars om te leren werken met online vergadertools, tips om een aangename en gezonde werksfeer thuis te creëren, psychologische stappenplannen, ergonomische adviezen, motiverende sportoefeningen, goede praktijken om teams op afstand te beheren en conflicten te vermijden, enz. De medewerkers kunnen ook terecht bij de hr-dienst of de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk om stoom af te blazen over de dagelijkse bekommernissen die ze door de inperkingsmaatregelen ervaren. Tot slot worden de personeelsleden op de hoogte gehouden van de gratis nummers, platformen en gespecialiseerde taskforces voor begeleiding en advies, zoals “Brussels Helps”, en aangemoedigd er gebruik van te maken.