Coronavirus COVID-19 : Interne communicatie

Last update : 07-04-20 

Om u te helpen te communiceren met uw agenten hebben we een standaard e-mail opgesteld met de belangrijkste informatie en instructies die naar hen kunnen worden gestuurd.


“Beste collega,

 

Wij bezorgen je de nodige informatie en de eventuele maatregelen die moeten worden genomen:

 

1. Algemene regel:

Als je niet ziek bent, blijf je zoals gewoonlijk naar het werk komen of je vraagt je functionele chef om te telewerken.

 

2. Je voelt je grieperig op het werk:

-      Breng je functionele chef en de hr-dienst op de hoogte

-      Dag 1 = een normale gepresteerde werkdag, geen attest nodig

-      Schrijft de huisarts een attest voor? Stuur het document naar de bevoegde instelling, je functionele chef en de hr-dienst.

 

3. Je voelt je thuis griepering:

 • Breng de hr-dienst en je functionele chef op de hoogte (duur van het attest, toelating de woonst te verlaten,…)

 • Stuur het attest naar de bevoegde instelling

 

4. Een naaste of een familielid heeft de griep:

 • Volg de praktische adviezen die reeds op de bovengenoemde sites zijn gegeven.

 • Je kan wettelijk verlof aanvragen om voor je zieke familieleden te zorgen :

  • jaarlijks verlof, met de toestemming van uw functionele chef;

  • jaarlijks verlof (uitzonderlijk), indien u aan uw functionele chef een medisch attest voorlegt waaruit blijkt dat uw aanwezigheid thuis nodig is om voor het zieke gezinslid te zorgen (binnen de grenzen van het jaarlijks verlof, maximum 4 dagen + 2 dagen per jaar);

  • verlof om dwingende redenen van familiaal belang (maximum 45 werkdagen per jaar, onbetaald, voor statutaire en contractuele personeelsleden);

 

5. Je collega’s’ hebben de griep:

 • Respecteer de hygiëne-instructies die op de websites worden gegeven.

 

6. Je verblijft in het buitenland en kan niet terugkeren, waardoor je niet kan werken:

 • Je terugreis is geannuleerd = geval van overmacht en je wordt bij terugkomst in quarantaine geplaatst.

Regulariseer je afwezigheid door jaarlijks verlof op te nemen of gepresteerde overuren te recupereren; deze regels zullen flexibel worden toegepast.

 • Als je tijdens die quarantaine besmet raakt met het coronavirus, neem je ziekteverlof.

 

7. Na een reis naar of terugkeer uit een risicogebied van een naaste:

 • Bel je arts, meld de reis en eventuele symptomen en volg de bovenstaande regels.

 

8. Je bent verplicht in het kader van je werkzaamheden te reizen naar zogenaamde risicogebieden:

 • De verantwoordelijke van de instelling zal het nut van dergelijke reizen van geval tot geval beoordelen.

 

We herinneren je eraan dat alle nuttige informatie te vinden is op de volgende twee sites: www.info-coronavirus.be et www.sciensano.be

 

De FOD Volksgezondheid stelt ook een gratis nummer ter beschikking: 0800/14 689.

Het callcenter is beschikbaar van 8 tot 18 uur van maandag t.e.m. vrijdag en vanaf 10 uur op zaterdag en zondag.

 

We zullen je tijdig en correct blijven informeren over dit onderwerp.”

Beste partners,

We volgen de situatie rond COVID-19 nauw op en houden u op de hoogte van de laatste nuttige informatie naar aanleiding van de regeringsbesluiten van 12 en 13 maart 2020.

Selor sluit haar zalen en schort al haar activiteiten (selecties, taaltesten etc.) op tot 3 april. De door talent.brussels georganiseerde selecties (testen en interviews) worden bijgevolg eveneens tot die datum opgeschort. Zodra de consulenten van talent.brussels opnieuw zalen kunnen reserveren, zullen ze individueel contact met jullie opnemen om een nieuwe SLA en nieuwe data voor de door deze crisis getroffen selecties vast te leggen. Aangezien Selor op dit moment geen zaalreservaties aanvaardt, kunnen wij u helaas niet meegeven wanneer de nieuwe SLA’s zullen worden opgesteld.  Onze consulenten zullen ook de juryleden contacteren van de selecties die tijdelijk worden uitgesteld. Alle kandidaten die solliciteerden en waarvan de procedure tijdelijk stilligt, worden allemaal door Selor gecontacteerd. Er wordt daarvoor geen communicatie van u verwacht.

We verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze maatregelen met zich meebrengen en we hopen zo spoedig mogelijk onze dienstverlening te kunnen hervatten.  We houden u daarvan verder op de hoogte.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het selectieteam: selection@talent.brussels

Wij danken u voor uw waardevolle medewerking.

Beste partners,

 

Na de verlenging van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 27/03, worden de selectietesten (pc-proeven, schriftelijke proeven, interviews) van Selor opgeschort en dit tot en met 3 mei 2020.

 

Kandidaten die reeds ingeschreven zijn in een testsessie worden uitgeschreven en persoonlijk geïnformeerd door Selor.

Waarom verlengen we de annulatie van de testen tot 3 mei ?


Als we net voor 19 april groen licht zouden krijgen om terug op te starten, dan heeft Selor enkele dagen nodig om de verschillende testen in te plannen, de uitnodigen te versturen en om ervoor te zorgen dat we de kandidaten in de beste omstandigheden kunnen ontvangen.

We blijven de situatie, die dag per dag evolueert, op de voet opvolgen en houden jullie verder op de hoogte.

Wij danken jullie voor jullie waardevolle samenwerking.