WIE ZIJN WE?

Als rekruteringsbureau van het Brussels gewest is talent.brussels in de eerste plaats uw partner.

We ondersteunen het gewest bij zijn tewerkstellingen en streven naar het uitwerken van een globale strategie voor de Brusselse overheidssector. Concreet betekent dat dat we uw hr-dienst bijstaan door steun en expertise te bieden in het domein van hr, alsook gemeenschappelijke en gedeelde oplossingen aan te reiken.

ONZE VISIE

talent.brussels heeft als doel om voor het gewest hét expertisecentrum in menselijke innovatie te worden.

 

Dat beogen we te bereiken door relevante adviezen uit te brengen en efficiënt-flexibele en kwalitatieve diensten te ontwikkelen.

ONZE VAKKENIS

We verzekeren de rekrutering van statutaire medewerkers en medewerksters alsook van top-managers voor Brusselse overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut via de creatie van een gewestelijke employer branding en via coherente, snelle en efficiënte communicatiemiddelen.

 

In het licht daarvan zetten we innoverende gewestelijke hr-projecten op. Bovendien treden we op als schakel tussen de kandidaten en de Brusselse openbare werkgevers van de Brusselse overheid.