SELECTIEPROCES

Hoe solliciteren?

Hebt u de job van uw dromen gevonden in onze vacatures? Solliciteer via de website van Selor, onze partner voor statutaire aanwervingen.


Enkele verduidelijkingen:

 • U hebt nog geen Mijn Selor account? Registreer u dan eerst en maak uw persoonlijk dossier aan. U kunt onder meer:

  • uw cv aanvullen

  • inschrijven voor selectieproeven voor functies die u interesseren

  • uw kandidaturen volgen.

> Problemen met registreren? Hier vindt u hulp. Advies nodig om uw cv in te vullen? Dat vindt u hier.

 

 • Controleer vóór u solliciteert of u voldoet aan de voorwaarden voor deelname (vereiste diploma's of ervaring, zoals vermeld in de vacature). Het gezochte profiel wordt vooraf bepaald in samenwerking met de instelling die aanwerft. Als uw diploma niet voorkomt op de lijst van aanvaarde diploma's of als u niet over het gevraagde aantal jaren ervaring beschikt, kunt u niet deelnemen aan de aanwervingsprocedure.


Hoe verloopt de selectie?

De selectie van toekomstige medewerkers en medewerksters verloopt in verschillende stappen:

1. De eerste reeks proeven, Module 1 of Generieke Screening genaamd, bestaat uit drie digitale proeven die u in 3 1/2 uur moet voltooien en die plaatsvinden in de gebouwen van Selor:

 • Test van het abstract redeneervermogen

 • Postbaktest

 • Situationele beoordelingstest

 

Deze tests meten of u over de generieke competenties en cognitieve vaardigheden beschikt om op een specifiek functieniveau te werken. De gemeten competenties verschillen naargelang het niveau van de beoogde functie, maar alle sollicitanten op hetzelfde niveau ondergaan dezelfde algemene screening.

Na Module 1 zijn twee scenario's mogelijk:

 • Als u geslaagd bent voor de generieke screening: u zet de aanwervingsprocedure voor deze functie voort en u beschikt meteen ook over een vrijstelling voor 3 jaar. Dit houdt in dat u deze 3 proeven niet meer hoeft af te leggen wanneer u solliciteert voor een andere functie op hetzelfde niveau of op een lager niveau.

 • Als u niet geslaagd bent: de aanwervingsprocedure stopt hier. Daarnaast moet u 6 maanden wachten voordat u weer kunt deelnemen aan de generieke screeningtests voor een functie op dit niveau of hoger.

2. Als u de generieke screening met succes heeft afgerond, gaat u over naar Module 2 of specifieke screening voor de beoogde functie. Deze module omvat één of meer tests die beoordelen of u over de specifieke competenties beschikt die nodig zijn om de functie uit te oefenen waarvoor u solliciteert. De geplande tests en de gemeten competenties staan in de functiebeschrijving. Wanneer er veel kandidaten zijn, wordt een eerste testsessie op de pc georganiseerd.

 

3. Tot slot wordt de specifieke screening afgesloten met een gesprek over uw competenties en motivaties voor een jury van aanwervingsdeskundigen en medewerk(st)ers van de instelling die aanwerft. Het interview kan soms gepaard gaan met een case study. Deze laatste stap vindt plaats bij talent.brussels of bij de instelling die aanwerft.

> Meer informatie over de stappen van de selectieprocedure:

https://www.selor.be/nl/procedures/standaard-screening/

 

> Meer informatie over de verschillende soorten tests en simulaties:

https://www.selor.be/nl/testen/