Talent Regional Experience

Last update: 18-06-20 

Wens je bij te dragen aan een tijdelijk project in een andere gewestelijke administratie om je expertise op een andere manier in te zetten? Het is mogelijk om deel te nemen aan de realisatie van een gewestelijk strategisch of transversaal project. Op deze pagina vind je de huidige vacante functies. Indien een van de projecten je aanspreekt, aarzel niet om je kandidaat te stellen.

Enkele nuttige informatie:

  • De opdrachten van het project maken geen deel uit van je gewoonlijke taken.

  • Je ontvangt een maandelijkse projectpremie.

  • Je kan je kandidaat stellen als projectleider (voltijds) of als projectassistent (minstens halftijds).

  • Een project kan hoogstens twee jaar duren en na evaluatie worden verlengd.

Meer informatie over de indiening van je kandidatuur, de termijn en de premie vind je in artikel 385 van het statuut.

Hieronder vind je het huidige aanbod:

Profielen

Instelling - Dienst

Beschrijving van de opdracht:

Duur van de opdracht:

Plaats van tewerkstelling:

Contactpersoonen: