• Het beste talent vinden om het Brusselse project mee uit te bouwen.
 • Een groot aantal kwaliteitsvolle vacatures aanbieden, ten dienste van de Brusselaars.
 • Een rechtvaardig en inclusief openbaar ambt promoten.
 • De hr-processen op gewestelijk niveau digitaliseren.
 • Innoverende hr-projecten ontwikkelen en helpen met de loopbaanontwikkeling voor alle medewerk(st)ers van het gewest.
 • Een gemeenschappelijke gewestelijke cultuur opbouwen.

 

Onze verwezenlijkingen in 2019

 • 279 selectielaureaten, over alle niveaus en taalrollen.
 • 19 selecties van topmanagers.
 • 13 evaluaties van topmanagers.
 • 56 gewestelijke medewerk(st)ers opgeleid voor het voorzitterschap van de selectiejury's.
 • Inrichting van een examenzaal met computers, waar rekruteringstests kunnen worden afgenomen.
 • 30 transversale opleidingen georganiseerd, waaraan 259 gewestelijke medewerkers hebben deelgenomen.
 • Ontwikkeling en implementering van nieuwe hr-tools.
 • Coördinatie van de Public Village tijdens het Irisfeest, met meer dan 20 Brusselse openbare partners.

Ontdek alles in onze realisaties in ons jaarlijks activiteitenverslag.