De hoofdmissie van talent.brussels is het vinden van nieuw talent voor het Brussels Gewest, maar wij staan ook in voor vele andere missies ten dienste van een grote waaier aan mensen.

Hieronder vind je een overzicht per team:

Team Talent Acquisition

Aanwerven van talent:

De missie van het Team Talent Acquisition is het aanwerven van nieuw talent voor de gewestelijke overheidsdiensten. In samenwerking met Selor staan zij in voor de statutaire rekrutering. Deze ploeg houdt zich ook bezig met de selectie en evaluatie van de topmanagers van het Gewest. Algemeen optimaliseren ze het wervingsbeleid door soepele en snelle procedures op poten te zetten.

Team Juridische Expertise

Advies en klachtenbeheer:

Onze juridische dienst biedt ondersteuning en geeft raad en advies aan de Brusselse overheidsdiensten, onder andere inzake sociaal recht en publiekrecht. Voor openbare aanbestedingen promoot ze een collaboratieve aanpak door het gebruik van raamovereenkomsten, groepsovereenkomsten en aankoopcentrales aan te moedigen. Ze coördineren ook de interpretatie en de juridische vereenvoudiging van het statuut openbaar ambt, de legale basis die de rechten en plichten van de gewestelijke ambtenaren vastlegt. En uiteindelijk beheren zij ook de klachten en de kamer van beroep van Brussel, die bevoegd is wanneer een gewestelijk personeelslid in beroep gaat tegen een beslissing die hem aangaat.

 

Team Talent Experience Design

Het Gewest als topwerkgever neerzetten:

Dit team heeft als missie een “gewestelijke ervaring” te creëren. Het bestaat uit de dienst Communicatie en het Loopbaancentrum.

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de creatie en promotie van een sterk gewestelijk merk als werkgever. Zij zetten campagnes op om de zichtbaarheid van talent.brussels te versterken en, in bredere zin, alle vacatures en gewestelijke instellingen. Het team zorgt ervoor dat talent.brussels aanwezig is op de belangrijkste evenementen voor tewerkstelling en werkt communicatietools uit via diverse kanalen, die coherent en performant zijn.

Het Loopbaancentrum ontwikkelt en implementeert innoverende transversale projecten rond de loopbaan en de evolutie van de medewerk(st)ers van het Ggewest. Hun rol is om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door, bijvoorbeeld, promotiekansen te creëren, door transversale gewestelijke opleidingen, oriëntatie, certificering, welzijn op het werk, eindeloopbaanregeling en de intraregionale mobiliteit.

Team Strategie en Organisatie

Meer dynamiek via hr:

Het team Strategie en Organisatie wil het openbaar ambt in Brussel dynamischer maken via nieuwe en innoverende interventies. Ze bestaat uit twee verschillende cellen.

De cel Strategie staat in voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke gewestelijke strategische visie op human resources. Ze staat, onder andere, in voor de controle van de personeelsplannen van de Brusselse instellingen en de analyse van de statistieken inzake openbare tewerkstelling in Brussel. Het team heeft ook een diversiteitsmonitoring op poten gezet.

De Cel Organisatie zorgt voor beheertools en een kwaliteitsvolle ondersteuning voor de gewestelijke managers. Concreet zullen er in de komende maanden meerdere projecten opgestart worden: modernisering van de evaluatiesystemen, gewestelijke benchmarking voor de hr-processen om zo good practices te veralgemenen, studie over de evolutie van de beroepen en hoe op de toekomstige veranderingen te anticiperen, integratie van de nieuwe technologieën in de hr-procedures,...