Manager Pool Opleiding Werk (M/V/X)

De functie in het kortDigitalcity.brussels is een Pool Opleiding en Werk (POW) die zich richt tot Informaticaberoepen. Het is een samenwerkingsinitiatief tussen Actiris, Bruxelles Formation en de sectoriële pijler van de digitale beroepen.
Het centrum bevindt zich in Oudergem Jules Cockxstraat 6, (metro Delta of Beaulieu) een parking voor auto’s en fietsen is voorzien. Voor meer informatie: https://digitalcity.brussels/

Als Manager van de ‘Pool Opleiding Werk’ Digitalcity, ontwikkel je mee de succesvoorwaarden van het team en draag je op aanzienlijke wijze bij aan de opdrachten en resultaten van Actiris.

 • Je helpt mee bij het ontwikkelen van een visie voor de verdere ontwikkeling van de POW Digitalcity en je weet deze visie perfect om te zetten in een heldere strategie;
 • Je ziet toe op het bereiken van de operationele doelstellingen van jouw team
 • Je zorgt ervoor dat het team en zijn leden over de bronnen en middelen beschikken die nodig zijn om hun opdrachten uit te voeren;
 • Je bepaalt de belangrijkste rollen en de toegevoegde waarde van het team en zijn leden, met een verantwoordelijkheids- en autonomie perimeter
 • Je coördineert de activiteiten van het team en prioriteert met het oog op een doeltreffende en doelmatige actie;
 • Je verdeelt het werk binnen het team goed, rekening houdende met de motivering, de vaardigheden en de talenten van de leden, evenals met de behoeften van de organisatie;
 • Je ondersteunt en volgt de medewerkers regelmatig op en voert de nodige gesprekken (functie, opvolgings-, evaluatie-, herkadering- en exitgesprekken);
 • Je beheert het administratieve, organisatorische en financiële aspect van het team
 • Je anticipeert op de gevolgen van je beslissingen voor andere diensten en je overlegt en communiceert hierover;
 • Je vertegenwoordigt de POW zowel binnen als buiten de instelling;
 • Je draagt de managementcultuur van de organisatie uit (“Charter van de Manager”, op aanvraag verkrijgbaar);

Een pool Opleiding Werk (POW) is erop gericht om de economische situatie van een sector te verbeteren door te voorzien in de behoeften van ondernemingen aan gekwalificeerde arbeidskrachten, door werkzoekenden, werknemers en studenten op te leiden in de nieuwste technologieën van de sector en door te anticiperen op de behoeften van de sector. Zo wil het POW het kwalificatieniveau in de sector verhogen, het aantal tewerkstellingen vergroten en aan de aanwervingsbehoeften van de werkgevers voldoen. De diensten van het POW zijn een aanvulling op de diensten aangeboden door het Beroepenpunt en in de agentschappen.

Wie zijn wij?


Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.
Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Website: www.actiris.brussels

Wie zoeken we?Je bent in het bezit van een Masterdiploma die je aanvult met minstens 3 jaar ervaring in teammanagement waarbij je 2 van de volgende 5 taken hebt uitgevoerd:

 • Doelstellingen vertalen in een concreet actieplan en erop toezien dat de bronnen en middelen beschikbaar zijn om de opdrachten uit te voeren;
 • De voortgang van de resultaten opvolgen en adequaat bijsturen om de doelstellingen te kunnen bereiken;
 • Waken over een goede werkverdeling onder de medewerkers, rekening houdend met de motivatie, competenties en talenten van elke medewerker;
 • Ondersteunen en begeleiden van medewerkers in hun individuele professionele ontwikkeling;
 • Onderhouden en stimuleren van een nauwe samenwerking met verschillende interne en externe partners

Zowel kennis van de diensten van Actiris als een actieve kennis van het Frans worden beschouwd als een sterke troef!


Wat bieden we?Er is 1 vacante plaats bij Actiris. Je wordt aangeworven als A2 met de bijhorende weddeschaal A200. De minimum aanvangswedde bedraagt 58.139,09 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • Een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat;
 • Jaarlijks 11 opleidingsdagen, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities;
 • Een werkgever die geeft om het milieu en streeft naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen;
 • We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan;
 • Het uitlenen van elektrische fietsen op je werkplek;
 • Het verzorgen van je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz;
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand;

AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Actiris

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de werkzoekenden en de werkgevers te worden erkend.

Solliciteren