Coördinator vergunningen van de openbare weg (M/V/X) (REQ107) voor G.O.B.

De functie in het kort


Als coördinator vergunningen ben je de drijvende kracht over een team van 4 personen en sta je in voor de competentieontwikkeling van je medewerkers. Je staat garant voor passend advies en ziet toe op de behandeling van de klachten inzake vergunningsaanvragen van de openbare weg. Je kunt steeds rekenen op de begeleiding van een senior specialist in de materie en op de expertise van het voltallige team.

· Je ziet toe op het welzijn van je medewerkers op het werk en op de naleving van de normen inzake hygiëne en veiligheid;

· Je staat in voor het tijdig afnemen van de maatregelen inzake people-management bv. Evaluatiegesprekken, teamvergaderingen, enz;

· Je geeft zin aan de uitvoering van taken door binnen het team de opdrachten toe te wijzen, aangepast aan het niveau en de competentie van elke medewerker; fungeer je ook als back-up;

· Je stelt werkprocedures op en denk je actief mee aan de verbetering van de arbeidsorganisatie;

Onder begeleiding van een senior specialist ontwikkel je op termijn inhoudelijke expertise om inzake vergunningsaanvragen voor inname van de openbare weg de volgende taken uit te voeren:

· Je keurt de adviezen van je medewerkers op dossiers goed;

· Je beheert de klachten rond het thema wegbeheer en delegeert indien nodig naar de betrokken cellen;

· Je beheert complexe dossiers, met ondersteuning van de hiërarchie;

· Je beheert de vragen met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen die Brussel Mobiliteit heeft ingediend;

· Je bent de correspondent van urban.brussels en centraliseert de adviezen die afkomstig zijn van de verschillende directies van Brussel Mobiliteit;

· Je stelt overeenkomsten op voor het beheer van de openbare ruimte met externe partners;

· Je schept het administratieve kader voor de invoering boetes voor de nieuwe wegenordonnantie;

Wie zijn wij?


Je komt terecht in het team “vergunningen” bestaande uit 4 personen. De principiële taken van het team zijn :

Ø de behandeling van aanvragen voor tijdelijke bezetting van de openbare ruimte (evenementen, filmopname, inrichting van braderieën, plaatsing van reclameborden,…)

Ø het opstellen van advies van de wegbeheerder op stedenbouwvergunningsaanvragen

De directie Beheer & Inspectie zorgt voor de inspectie, de kennis, het beheer en de instandhouding van

haar patrimonium, door informatie over de toestand ervan in te zamelen, te centraliseren en te

verwerken. Daarnaast beheert de directie de (privatieve) inname van het patrimonium en neemt ze de rol

van wegenpolitie op zich. In dit kader doet de directie Beheer en Inspectie het volgende:

Ø ze onderzoekt en verstrekt de vergunningen voor permanente inname van de openbare weg (bv.parkeervakken) en voor de inrichting van de infrastructuur

Ø ze onderzoekt en verstrekt de vergunningen en toelatingen voor tijdelijke innames die niets met bouwplaatsen te maken hebben (bv. reclame, opslag, markt, events, ...)

Ø ze organiseert de controles op de inname van de openbare weg (wegenpolitie)

Ø ze verstrekt een advies over de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die te maken hebben met het gewestelijke wegennet

Ø ze dient aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning in voor inrichtingsprojecten gedragen door Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit is een van de negen besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, en is belast met de inrichting van de openbare ruimte en het beheer van de mobiliteitsvoorzieningen

Wil je meer weten over de opdrachten en teams van Brussel Mobiliteit, neem dan zeker een kijkje op hun website: Brussel Mobiliteit!

Wie zoeken we?

Je beschikt over een masterdiploma. Er is geen ervaring vereist. De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties, alsook verdere details over de deelnemingsvoorwaarden die nodig zij voor deze job, vind je in het selectiereglement. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert.

Wat bieden we?Er is 1 vacante plaats bij Brussel Mobiliteit. Je wordt aangeworven als Attaché met de bijhorende weddeschaal A101 . De minimum aanvangswedde bedraagt 43.805,02 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

respect voor diversiteit en gelijke kansen

een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]

hospitalisatieverzekering

kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden

evenementen allerhande

sportzaal, stoelmassages...

een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald

gratis MIVB-abonnement

fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km

maaltijdcheques met een waarde van 8 euro

Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar, nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,8845)

een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers

een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, enz.

AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

  • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten
  • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

GOB

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Solliciteren