Data privacy specialist (M/V/X)

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk ethisch kompas? Hou je van een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie?

Solliciteer dan NU en wordt partner binnen de Gewestelijk Overheidsdienst Brussel!

De functie in het kort

Als Data Privacy Specialist bestaat je hoofdtaak erin de functionaris voor gegevensbescherming bij te staan bij de uitoefening van een brede waaier aan opdrachten.

Je voert onder meer de volgende taken uit:

 • Je draagt bij aan de uitvoering van het behoorlijk bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens op verschillende vlakken:

o Samenwerken met de betrokken besturen om voor elk van hen een actieplan voor te stellen dat samenvat welke acties moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet.

o Een rechtlijnig en conforme aanpak ontwikkelen op basis van de risico's die de verwerking van persoonsgegevens kan inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

o Het register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens correct bijhouden en verbeteren.

 • Je werkt mee aan de opvolging van de uitvoering van deze actieplannen.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van praktische tools ter ondersteuning van de betrokken partners.
 • Je geeft raad over de gegevensbeschermingseffectbeoordeling[1] en gaat de uitvoering ervan na.
 • Je geeft advies aan internen over de verplichtingen die op vlak van gegevensbescherming gelden.
 • Je gaat onder andere de naleving na van bepalingen op het vlak van persoonlijke gegevensbescherming.

Je krijgt de kans je voortdurend te ontwikkelen op het gebied van gegevensbescherming. In deze functie krijg je de mogelijkheid om een brede kennis te verwerven van de activiteiten van de GOB en van talent.brussels.

Wie zijn wij?

Binnen Brussel Synergie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) werd een cel "Data Protection Office" (DPO) opgericht. Deze heeft als doel voor de GOB, de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de gewestelijke overheidsdiensten Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels) de uitoefening te verzekeren van de opdrachten van de functionaris voor gegevensbescherming, wiens aanstelling verplicht is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De cel bestaat momenteel uit een functionaris voor gegevensbescherming en moet worden versterkt gezien het belang van deze materie en de omvang van de opdracht.

Ze werkt regelmatig samen met de AVG-stuurgroep van de GOB, met de datastewards die werden aangesteld in de entiteiten die binnen de opdracht vallen alsook met de directies en diensten die belast zijn met juridische zaken, informatieveiligheid en digitale transformatie.[1] dit is de analyse die door de verantwoordelijke moet uitgevoerd worden vóór het begin van de verwerking van de persoonsgegevens wanneer deze een hoog risico kan inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De beoordeling bevat ten minste:

 • een systematische beschrijving van de beoogde verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden;
 • een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de verwerkingen met betrekking tot de doeleinden;
 • een beoordeling van de in risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
 • en de beoogde maatregelen om de risico's aan te pakken.

Wie zoeken we?

Je beschikt over een algemeen master diploma.

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van master, arts en veearts verkregen na studies van twee cycli, die ten minste 60 studiepunten vertegenwoordigen, uitgereikt door een universiteit met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen of een `Haute Ecole', een door de Staat of door één van de Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs, een `Ecole supérieure des arts' of een jury ingesteld door de Staat of één van de Gemeenschappen of elke academische graad afgeleverd door bepalingen voorafgaand aan deze die van toepassing waren bij de inwerkingtreding van voorgaand besluit.
 • Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de polytechnische afdeling of aan de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat, met de door de Koning bepaalde kwalificatie.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Er is geen ervaring vereist voor deze functie.

Zie het selectiereglement voor de specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor dat je solliciteert.

Wat bieden we?Er is 1 vacante plaats bij Brussel Synergie bij de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met bijhorende weddenschaal A101. De minimum aanvangswedde bedraagt 45.575,72 Euro (bruto jaarsalaris zonder anciënniteit, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelage niet inbegrepen)

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1];
 • hospitalisatieverzekering;
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • evenementen allerhande;
 • sportzaal, stoelmassages...;
 • een eigen crèche.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een taalpremie (enkel voor de kennis van Frans) na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar, nog niet geïndexeerd - huidige index);
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, enz.


[1] Dit is pas mogelijk wanneer jouw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door jouw verantwoordelijke(n).

AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

GOB

Onze instelling is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd. U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Solliciteren