Recruiter (M/V/X)

De functie in het kort


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werft aan! Wil jij mee op zoek gaan naar nieuw talent voor onze klanten binnen het Brussels gewest? Zet je “people” en innovatie hoog op jouw professionele agenda? Wil je mee je schouders zetten onder de verdere ontwikkeling van talent.brussels als het HR-expertisecentrum bij uitstek van het Brussels gewest?

Dan ben jij de geknipte m/v/x voor ons!

Benieuwd of je een match bent met deze functie? Hoor het in dit
filmpje!

Als recruiter werk je autonoom (binnen een divers team) aan wervings- en rekruteringsopdrachten van onze klanten in hun zoektocht naar nieuw talent. Je geeft invulling aan de selectieprocedure, gaande van aanvraag tot de effectieve aanwerving. Dit alles gebeurt in een context van digitalisering, waarbij een selectieprocedure ook volledig online kan plaatsvinden.

Benieuwd of je een match bent met deze functie?

 • Je start de selectieprocedure door samen met de klant een grondige analyse van het gewenste profiel uit te voeren.
 • Hierna ga je op zoek naar de juiste aanwervingskanalen en stel je een efficiënte selectieprocedure op. Je houdt rekening met de trends op de arbeidsmarkt, de behoeften van de klant en de geldende reglementering. Je kan hierbij steeds rekenen op het advies en de hulp van je collega’s en interne experten.
 • Je begeleidt de volledige selectieprocedure en staat hierbij in nauw contact met de klant die je telkens inlicht over de stand van zaken. Je expertise kan je inzetten in het afnemen van interviews, assessments en gevalstudies, (waarvoor je eerst wordt opgeleid indien nodig),
 • Tijdens de interviews beoordeel je op objectieve wijze de competenties van de kandidaten en overleg je met de leden van de selectiecommissie. Kandidaten krijgen na het doorlopen van de procedure van jou een ontwikkelingsgerichte feedback.

Doorheen de selectieprocedure:

 • Hanteer je steeds een klantgerichte aanpak waarbij je efficiëntie en oplossingsgericht handelen vooropstelt. Je adviseert en begeleidt de klant bij alle onderdelen van een selectieprocedure.
 • Word je administratief ondersteund door een assistent.
 • Bewaak je de kwaliteit van de procedure en zorg je ervoor dat deze wordt nageleefd.
 • Reik je geschikte oplossingen aan voor problemen die zich voordoen.

Daarnaast sta je in voor de opmaak van je eigen weekplanning en je bepaalt, in functie van je eigen agenda, wanneer EN hoe je de aanwervingsopdrachten op een flexibele manier invult. Glijdende uren en telewerk helpen je hierbij en zorgen er ook voor dat je je privé-agenda kan afstemmen op je werkkalender.

Naast de selectieprocedures voor statutaire ambtenaren is talent.brussels ook verantwoordelijk voor de organisatie van de selectie- en evaluatieprocedures voor mandaathouders. Je zal dus ook verantwoordelijk zijn voor de selectieprocedures van de nieuwe managers van onze partners, en vervolgens ook hun evaluaties!

Je verantwoordelijkheden in deze rol omvatten:

 • Optreden als secretaris van de selectie- en evaluatiecommissies.
 • Volledige organisatie van de selectie- en evaluatieprocedures voor topmanagers met ondersteuning van een assistent.
 • Rapporteren aan de administraties en de functioneel bevoegde kabinetten.
 • Toezien op de kwaliteit van de procedure.
 • Ontwikkelen van een netwerk van commissieleden in de zoektocht naar de topmanagers van morgen!

De prioriteiten van de afdeling Talent Acquisition zijn veranderlijk doorheen de tijd, en dus veranderen jouw taken mee. Een mooie opportuniteit voor een brede ontwikkeling van je competenties!

Nog geen ervaring in recruitment binnen de publieke sector? Geen enkel probleem!

Op je eerst werkdag krijg je een mentor toegewezen die je zal begeleiden gedurende je eerste maanden. Verder krijg je de mogelijkheid om een uitgebreid opleidingstraject te volgen om je kennis en expertise in het domein van rekrutering en selectie te ontwikkelen. Ten slotte heb je ook regelmatige bijscholingen en opleidingen die je volgt.

Er zijn 3 hoofdrollen voor statutaire selecties maar indien nodig kan je flexibel ingezet worden op mandaatselecties. Dit laatste houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de selectie en evaluatie van gewestelijke topmanagers (posities vanaf A4 worden via deze procedure gerekruteerd).

Wie zijn wij?Je komt bij talent.brussels terecht in een hybride organisatie die veel belang hecht aan een optimale work-life balance. We kiezen voor een combinatie van telewerk en werken op kantoor, waarbij ons kantoor in centrum Brussel voornamelijk dienst doet als ontmoetingsplek voor professionele en informele samenkomsten tussen collega’s.

Alle medewerkers van talent.brussels dragen samen bij aan onze ambitie om het referentie- en expertisecentrum te worden op het gebied van "people & innovation" voor het Brussels Gewest.

Met het menselijke aspect centraal binnen al onze processen en een sterke focus op innovatie heeft Talent.brussels zich op korte termijn ontwikkeld tot een dynamische en competente gewestelijke overheidsdienst. talent.brussels heeft als voornaamste opdrachten om:

 • Nieuw talent te vinden voor haar klanten via statutaire selectieprocedures.
 • Topmanagers van het Gewest aan te werven en te evalueren.
 • Het Brussels Gewest als topwerkgever neer te zetten door middel van employer branding.
 • Innoverende transversale projecten rond de loopbaan van medewerkers te ontwikkelen en implementeren.
 • Een strategische visie te ontwikkelen op het gebied van HR (diversiteit, NWOW, begeleiding van managers,…).
 • Het openbaar ambt dynamischer te maken via innoverende HR-projecten om onze klanten voor te bereiden en te helpen om zich op een menselijke en innovatieve manier te blijven ontwikkelen.
 • Juridische ondersteuning te bieden bij het uitwerken en interpreteren van het statuut van de personeelsleden.

Wil je meer weten over onze opdrachten en onze teams, neem dan zeker een kijkje op onze website: talent.brussels (Brussel Openbaar Ambt)!

Wie zoeken we?Je beschikt over een bachelor diploma of je bent laatstejaarstudent in 2022 - 2023. Er is geen ervaring vereist.

De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties, alsook verdere details over de deelnemingsvoorwaarden die nodig zijn voor deze job, vind je in het selectie-regelement. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert.Wat bieden we?Er zijn 3 vacante functies in het team Talent Acquisition van talent.brussels. Je wordt aangeworven niveau B (assistent) met de bijhorende weddeschaal B101. Minimum aanvangswedde: 32.930,35euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je kan een aanvraag tot valorisatie van relevante professionele ervaring in de privésector indienen. De eventuele anciënniteit die je binnen de publieke sector hebt verworven, wordt automatisch hernomen.

De wedde zal evolueren volgens het barema van weddeschaal B101. Bijvoorbeeld: het bruto jaarloon met 5 jaar anciënniteit = € 37.560,12 (reeds aangepast aan de huidige index).

Voordelen

 • Alle wegen leiden naar talent.brussels: gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer (Op wandelafstand van Brussel-Noord en Brussel-Centraal + metrostation De Brouckère op 200m van ons kantoor).
 • Abonnement MIVB.
 • Mogelijkheid tot een Villo!-abonnement of een fietsvergoeding (€0,25/km).
 • 100% terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Workcafé in onze kantoren: gezellige ontmoetingszaal om samen te werken of te brainstormen in een gezellige informele omgeving of om een babbeltje te doen in een rustige zithoek
 • Mogelijkheid tot maximum 3 dagen telewerk per week.
 • Maandelijkse telewerkvergoeding tussen € 20 en € 50 netto, afhankelijk van het aantal dagen (minimaal 1 tot 4 dagen per maand)
 • Bij start ontvang je een thuiswerkpakket: o.a. laptop, smartphone + abonnement, extern beeldscherm, toetsenbord, computermuis, headset, laptoprugzak,…
 • Een 38-urenrooster met flexibele werktijden.
 • 35 verlofdagen per jaar (Na 5 jaar ervaring binnen de publieke sector 36 dagen en na 10 jaar zelfs 37 dagen).
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Maaltijdcheques van €8/gepresteerde dag.
 • Mogelijkheid om een taaltoelage te verkrijgen (€600 / €2400 of €3200 bruto per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van je behaalde taalcertificaat Frans).
 • Eindejaarspremie.
 • Onbeperkte toegang tot een voordelenplatform voor zowel fysieke als online winkels.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Ruim opleidingsaanbod en uitgebreide loopbaanmogelijkheden binnen het Brusselse Gewest.
 • Geen commerciële verantwoordelijkheid, functie alleen gericht op mensen en het vinden van de juiste kandidaten voor partnerorganisaties.

AanstellingsvoorwaardenAls je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan je diploma, dien je te beschikken over een Artikel 7 in het bijhorend niveau
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

talent.brussels

Talent.brussels is een gewestelijke overheidsdienst die in januari 2018 werd opgericht. Ze heeft zichzelf een ambitieuze doelstelling gesteld, namelijk: het bieden van ondersteuning en expertise door gemeenschappelijke en gedeelde HR-oplossingen voor het openbaar ambt aan te bieden aan alle gewestelijke overheidsidensten en instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Solliciteren