1 system Administrator M/V/X

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Missie

¿    Je garandeert de installatie, de opvolging en de verbetering van de geplande productietaken.
¿    Je garandeert eveneens het beheer van Unix (AIX), Linux, Windows

Verantwoordelijkheden

¿    Je creëert, test en volgt de productietaken op ;
¿    Je controleert het goede verloop van de dagelijkse taken 
¿    Je ondersteunt de planner van de productietaken 
¿    Je voert routinetaken m.b.t. de infrastructuur uit, zoals de analyse van logboeken en de opvolging van waarschuwingen 
¿    Je staat in voor de technische ondersteuning van de systemen AIX en Linux
¿    Je stelt de technische documentatie op 
¿    Je volgt de technologische ontwikkelingen op

Profiel

Je bent in het bezit van een Masterdiploma en minimum jaar ervaring in een soortgelijke functie .

 

Je bent in staat om:

¿    Je bezit een sterk analytisch vermogen ;
¿    Je werkt op een nauwgezette en kwaliteitsvolle manier;
¿    Je bent communicatief en bent in staat om informatie op een duidelijke manier over te brengen;
¿    Je ben in staat om je opdrachten op een autonome wijze uit te voeren;
¿    Je houdt van teamwork en draagt actief bij teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken; 

 

Bovendien beschik je over:

¿ Kennis systeembeheer Unix (AIX), Linux, Windows
¿ Kennis van de protocollen TCP/IP, FTP, SSH
¿ Kennis van de talen PL/SQL
¿ Grondige kennis van scripting op Unix, Linux
¿ Kennis van Microsoft Office (Word,Excel)
¿ Praktische kennis van Dollar Universe wordt beschouwd als een troef

Ook onderstaande competenties worden beschouwd als troeven:
¿ Kennis over ITIL
¿ Kennis over virtualisaties (VMWare) 
¿ Voorlichting/sensibilisatie over computerveiligheid (ISO 27001, NIST CSF)

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. 
Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers. 

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen :

 • Een voltijds AOD
 • Een bruto maandsalaris van 5012,08€ voor 5 jaren anciënniteit met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving 
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op deze link.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien.

Actiris

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de werkzoekenden en de werkgevers te worden erkend.

Solliciteren