Jurist - niv. A M/V/X

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Verantwoordelijkheden inherent aan de functie:

De juridische dienst van de Haven van Brussel bestaat uit twee attachés en een assistent, die werken onder leiding van de coördinator Legal & HR. De juridische dienst staat alle andere diensten van de Haven bij voor de juridische problemen waarmee ze te maken krijgen en formuleert adviezen. Ook beheert de dienst alle geschillendossiers die toegekend worden aan de advocaten van de Haven. Tot slot stellen ze regelgeving, juridische verslagen en nota's op die bestemd zijn voor de statutaire organen (algemene vergadering, raad van bestuur, beheerscomité en directieraad).


Uw voornaamste activiteiten:

 • Optreden als juridische adviseur, hoofzakelijk op het gebied van administratief recht: overheidsopdrachten, milieu- en stedenbouwrecht, openbaar domein, ambtenarenrecht
 • Beheer van commerciële, administratieve en financiële geschillendossiers, voornamelijk betreffende geschillen tussen de Haven en leveranciers of bedrijven die klant zijn bij haar (vergunningen en domeinconcessies);
 • Contact leggen met de advocaten en advocatenkantoren waarop de Haven een beroep doet;
 • Contact leggen met de advocaten van de tegenpartijen;
 • Beheren van de administratieve en juridische aspecten van openbare aanbestedingen van werken, leveringen en diensten van de Haven;
 • Algemene rol opnemen van juridisch adviseur voor de verschillende diensten van de Haven;
 • Opstellen van juridische studies en nota's op vraag van de raad van bestuur, de directieraad en de verschillende directies van de Haven;
 • Beheren van juridische documentatie en juridisch toezicht (opvolging van de publicaties in het Belgisch Staatsblad);
 • Opstellen van regelgeving en diverse juridische documenten (contracten, overeenkomsten, commerciële en administratieve documenten);
 • Vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de Haven tijdens technische vergaderingen;
 • Omzetten van Europese richtlijnen inzake binnenvaart (opvolging van ontwerpbesluiten of -ordonnanties van omzetting en van de omzettingsprocedure).
 • U hebt een masterdiploma in de rechten (niveau A) en minstens 2 jaar beroepservaring, zowel in geschillen als in procesvoering, met een regelmatige praktijk in administratief recht: stedenbouw en milieu, overheidsopdrachten, overheidsconcessies en ambtenarenzaken. Een kopie van het masterdiploma dient toegevoegd te worden aan je kandidatuur. Voor diploma's die niet behaald werden in België vragen we ons eveneens het gelijkwaardigheidsattest te bezorgen
 • U bent Nederlandstalig  en de kennis van de tweede landstaal is een troef
 • U beschikt over de nodige communicatie-en onderhandelingsvaardigheden
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden
 • U bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 • U bent dynamisch
 • U bent discreet en betrouwbaar
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een salaris overeenkomstig de overheidsbarema's - niveau A101
 • 35 dagen verlof per jaar + de week tussen Kerst en Nieuwjaar
 • Maaltijdcheques van € 8/dag
 • De mogelijkheid om een gratis hospitalisatieverzekering af te sluiten voor uzelf (en betalend maar tegen voordelig tarief voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen)
 • 100% terugbetaling van abonnementen voor openbaar vervoer (MIVB, TEC, De Lijn en NMBS)
 • Terugbetaling van een Villo-abonnement op aanvraag (deelfiets)
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te ontvangen (SELOR-certificaat)
 • De mogelijkheid om een fietsvergoeding te ontvangen
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Toegang tot de sportzaal van de Haven
 • Verscheidene sociale voordelen

Haven van Brussel

De Haven van Brussel is de havenautoriteit en de beheerder van de waterweg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Solliciteren