Beleidsadviseurs O&I in een Europese context FR/NL M/V/X

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

1. Een beleidsadviseur O&I die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een « Responsible Research and Innovation (RRI) » beleid (Gender equality, Open access/science, Citizen engagement, Science education and Ethics).
Jouw rol
- Als referent RRI-beleid draag je bij aan de ontwikkeling van het RRI-beleid binnen Innoviris;
- Je speelt een actieve rol in het omzetten van de resultaten van het Pro-Ethics1 en Transform2 project naar concrete en duurzame toepassingen binnen Innoviris;
- Je stelt je RRI-kennis op gepaste wijze ter beschikking van interne en externe stakeholders;
- Je biedt transversale ondersteuning in het kader van het toekomstige voorzitterschap van België van de EU (2024);
- Je vertegenwoordigt het Gewest in nationale, Europese of internationale organen en organisaties die verband houden met onderzoek en innovatie;
- Binnen het Innoviris Policy & Impact team voer je adviserende en ondersteunende taken uit in lijn met de realisatie van de missie van de cel.
2. Een beleidsadviseur verantwoordelijk voor de coördinatie van het project «100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 »
Jouw rol
- Je werkt mee aan het opstellen en de uitvoering van het "Climate City Contract" tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Commissie in het kader van de ¿Mission Cities¿;
- Je leidt het netwerk van contactpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dedoelstellingen van koolstofneutraliteit in 2030 te bereiken;
- Je stelt jouw expertise ter beschikking van het hele netwerk, met name op het vlak van O&I;
- Je ontmoet en coördineert de betrokken gewestelijke en lokale actoren;
- Je geeft raad en gemotiveerde adviezen over de projecten die je uitvoert of superviseert;
- Je biedt transversale ondersteuning in het kader van het toekomstige Belgische voorzitterschap van de EU (2024);
- Je vertegenwoordigt het Gewest in nationale, Europese of internationale organen en organisaties die verband houden met onderzoek en innovatie;
- Binnen het Innoviris Policy & Impact team voer je adviserende en ondersteunende taken uit in lijn met de realisatie van de missie van de cel.

Diploma
- Basisdiploma 2e cyclus (bv. master/licentie) erkend en afgeleverd door een Belgische universiteit of instelling voor hoger onderwijs van lange duur, na minstens 4 jaar studie of door een jury van de Staat of één van de Gemeenschappen;
Ervaring
Je beschikt over ten minste twee jaar relevante beroepservaring waarin je ten minste twee van de volgende taken hebt uitgevoerd:
- Verrichten van wetenschappelijk onderzoek en/of studies;
- Voorbereiding of opvolging van toegepaste onderzoeksprojecten met een maatschappelijke finaliteit;
- Management of coördinatie van projecten;
- Actieve participatie aan Europese projecten;
- Toepassen van participatieve onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiemethoden waarbij burgers en andere stakeholders betrokken waren.
Technische en gedragsgerichte competenties
- Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt passende conclusies;
- Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
- Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren.
- Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden;
- Je bent assertief en niet bang om jouw ideeën te verdedigen en deze te confronteren met die van jouw collega's.
- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties;
- Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt elke vorm van vooringenomenheid.
- Je spreekt en schrijft vloeiend Frans of Nederlands en hebt een praktische kennis van de tweede geweststaal en het Engels;
- Je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden, waardoor je gemotiveerde en beargumenteerde analyseverslagen kan schrijven voor de hoogste autoriteiten in het gewest
Troeven
- Je beschikt over een goede kennis van Brussel en zijn institutionele en socio-economische context.
- Je hebt een sterke belangstelling voor onderzoek en innovatie en de maatschappelijke dimensies ervan.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2). Ons aanbod
2 betrekking zijn vacant binnen de cel Policy en Impact van Innoviris (Charleroisesteenweg, 112 - 1060 Sint-Gillis.
Deze betrekkingen zijn contracten van onbepaalde duur, beperkt tot specifieke taken in verband met de verplichtingen van Innoviris in het kader van de EU-programmering (2021-2027). Je wordt aangeworven binnen de graad van Attaché (A1 - weddeschaal A101 overeenkomstig het besluit van de BHR van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het BHG). Bij Innoviris teken je het gewestelijke beleid inzake wetenschappelijk onderzoek en innovatie mee uit en werk je een in gediversifieerde functie in een werkomgeving op mensenmaat, binnen een multidisciplinair team met dynamische en gepassioneerde medewerkers. Innoviris zorgt voor werkomstandigheden die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken, een vervangingscontract, een salaris volgens weddeschaal A101 (min. bruto jaarloon van € 38 898), een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheid tot telewerk en 35 verlofdagen per jaar. Innoviris bevindt zich in de buurt van de verschillende openbare vervoersnetten en biedt een abonnement aan van de MIVB, NMBS, De Lijn en TEC, en geeft ook een fietspremie. Tot slot kun je ook een tweetaligheidspremie verwerven wanneer je slaagt voor het taalexamen van Selor. Selectieprocedure Innoviris voert eerst een preselectie uit op basis van je cv en toetst de deelnemingsvoorwaarden (zie ¿Jouw profiel¿). Indien je slaagt voor deze preselectie zal je gevraagd worden deel te nemen aan een anonieme test bij Hudson. Nadien zal je worden uitgenodigd voor een interview met technische vragen.

Innoviris

Innoviris is een bestuursorgaan met als missie het bevorderen en ondersteunen van technologische innovatie door de financiering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitgevoerd door in Brussel gevestigde bedrijven en onderzoeksorganisaties.

Solliciteren