Expert Koolstofbalans® - (Ref.: 2021-IR5) M/V/X

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Leefmilieu Brussel is zich bewust van de klimaatproblematiek en wil, naast haar rol in het gewestelijk plan voor uitstootvermindering (LKEP) ook een voortrekkersrol spelen bij het doen dalen van haar eigen uitstoot. Om te voldoen aan de gewestelijke verwachtingen, maar ook om te tonen hoe een administratie de klimaatuitdaging kan aangaan, heeft Leefmilieu Brussel beslist om een koolstofarme strategie met een langetermijnvisie op poten te zetten.

De dienst Ecopraktijken stuurt het proces van de opzet van deze strategie aan en zal de verantwoordelijkheid op zich nemen om deze te laten goedkeuren door de Directieraad. Deze dienst zal vervolgens de verwezenlijking van de portefeuille en de programma's volgen.

De dienst heeft samengewerkt met het studiebureau ECORES, dat gebruikmaakt van het koolstofmeetsysteem van ADEME (Bilan Carbone®), voor de uitwerking van deze strategie.

Taken

 • Je werkt verder aan de uitwerking van de `Zero Koolstof'-strategie van Leefmilieu Brussel die momenteel loopt.
 • Je stelt de koolstofbalans (Bilan Carbone®) van Leefmilieu Brussel op volgens de ADEME-methode. Je zamelt de gegevens bij het personeel van de verschillende diensten in, giet deze in een Excel-tabel en gaat na of de gegevens kloppen.
 • Je organiseert en geeft de `Bilan Carbone®'-opleiding bij Leefmilieu Brussel voor diegenen die mee zullen werken aan de `Zero Koolstof'-strategie of aan de Bilan Carbone®.
 • Je houdt het managersnetwerk, de Directieraad en andere beslissingsorganen bij Leefmilieu Brussel op de hoogte over de `Zero Koolstof'-strategie.
 • Je stuurt de invoering van de `Zero Koolstof'-strategie aan.

Je coördineert de analyse van de milieugegevens (afval, aankopen, mobiliteit, digitale soberheid, organisatie van evenementen) met als doel indicatoren op te stellen voor de Bilan Carbone®, het EMAS en het label Ecodynamische Onderneming.

Diploma*

Master milieumanagement

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • minstens 1 jaar ervaring op het vlak van koolstofbalansanalyse
 • minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer

Kennis

 • expertise op het vlak van koolstofbalans
 • kennis van EMAS en van het label Ecodynamische Onderneming
 • basiskennis van overheidsopdrachten
 • informaticakennis: Microsoft Office (heel erg goede kennis van Excel)
 • je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken

kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.

Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Leefmilieu Brussel

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Solliciteren