Manager - Departement Ondersteuning M/V/X

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Functie

Leefmilieu Brussel is in volle ontwikkeling op het niveau van de modernisering van haar externe communicatie en digitalisering. In die domeinen zijn er voor ons tal van uitdagingen. In dit kader speelt het hoofd van het departement Ondersteuning een belangrijke rol.

Het departement Ondersteuning bestaat uit grafisch ontwerpers, vertalers, uitgaven- en overheidsopdrachtenbeheerders en secretariaatsmedewerkers.

Als departementshoofd geeft u leiding aan het departement, dat uit 8 personen bestaat. U bent tevens het aanspreekpunt voor de onderafdeling voor de verbetering van de governance (contacten, KPI ...) en interne processen in de onderafdeling Informatie. Je werkt samen met de verschillende diensten van de administratie en externe dienstverleners.

Taken

 • Je stelt een strategische visie van het departement op die aansluit op de globale strategische visie van de externe communicatie van Leefmilieu Brussel.
 • Je neemt actief deel aan de modernisering en digitalisering van de communicatie bij Leefmilieu Brussel.
 • Je bent veelzijdig op het vlak van communicatie en geeft strategisch advies om de coherentie en relevantie van de externe communicatie van de administratie te garanderen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het vastleggen van het werkprogramma, het organiseren, plannen en het waarborgen van de kwaliteit van het werk in het departement.
 • Je begeleidt de medewerker·ster·s, ondersteunt hen bij een goede uitvoering van hun opdrachten, voor de evolutie van hun functies en het behoud van een goede sfeer in het team.
 • Je vertegenwoordigt het team intern en extern en staat in voor de coördinatie met de andere diensten en departementen.
 • Je rapporteert aan het hoofd van de onderafdeling Informatie.
 • Je maakt het mogelijk om transversaal en wendbaar te werken binnen Leefmilieu Brussel.
 • Je beheert het budget, de prestatie-indicatoren en de kaderovereenkomsten van je departement.
 • Je neemt actief deel aan de governance van de onderafdeling:
  • Je analyseert de processen, werkmethodes en stelt verbeteringen voor.
  • Je stelt tools voor projectbeheer voor die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de communicatie.
  • Je ondersteunt de verantwoordelijke van de onderafdeling en de verantwoordelijke voor de prestaties van de afdeling voor het projectbeheer en de prestatie-indicatoren.
 • Je neemt deel aan de projecten van de onderafdeling in functie van de behoeften en geeft hierover advies en feedback.

Profiel

Diploma* Master bij voorkeur in communicatie

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 2 jaar ervaring met projectbeheer en/of teammanagement.

Kennis

 • Kennis van communicatietechnieken.
 • Kennis van managementtechnieken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van de informaticatools : Office 365.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je kunt een team stimuleren en motiveren door je leiderschapsstijl aan te passen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 

 • 2 contracten van bepaalde duur van 18 maanden met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Leefmilieu Brussel

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Solliciteren