Assistent bij de dienst Personeelsbeleid (afwezigheidsbeheer) M/V/X

Deze vacature wordt u aangeboden door een van onze partners. U wordt doorverwezen naar hun website waar u kunt solliciteren.

Bij de dienst Personeelsbeleid en onder de leiding van je hiërarchie sta je in voor de administratieve ondersteuning van de cel belast met het afwezigheidsbeheer.
Concreet:
¿Je kijkt de doktersattesten en arbeidsongevalaangiften na en encodeert ze in de verschillende programma's.
¿Je volgt het administratief dossier van het personeelslid op (herinneringsbrief, aanvaarding en weigering van de ontvangen documenten).
¿Je houdt de opvolgingstabellen up-to-date.
¿Je neemt contact op met de personeelsleden als er informatie ontbreekt. Je past de plannings aan in functie van de documenten en informatie in je bezit.
¿Je klasseert de ontvangen documenten digitaal en in de dossiers van de personeelsleden.

Je hebt een diploma secundair onderwijs behaald in het Belgisch onderwijs of een specifieke erkenning van een in het buitenland behaald diploma afgegeven door de Federatie Wallonië-Brussel of door de Vlaamse Gemeenschap.

¿Een eerste ervaring in een vergelijkbare administratieve functie is een troef.
¿Je beheerst het Frans perfect (mondeling en schriftelijk). Kennis van het Nederlands is een troef.
¿Je communiceert vlot zowel intern als extern.
¿Je bent georganiseerd, stipt en zelfstandig.
¿Je bent klantgericht, toegewijd en je hebt zin voor openbare-dienstverlening en discretie.
¿Je bent je ervan bewust dat je het imago van het Agentschap uitdraagt.
¿Je respecteert je hiërarchie en je collega's.
¿Je respecteert de encoderingsprocedures.
¿Je hebt verantwoordelijkheidszin, je bent intellectueel nieuwsgierig, stressbestendig en je hebt een goede zelfcontrole.

Net Brussel biedt je een vervangingsovereenkomst (2 jaar) met mogelijkheid tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die overeenstemt met het barema van de graad van assistent/assistente (DSO).
Naast dit loonpakket zijn er veel extralegale voordelen en tegemoetkomingen van de Sociale dienst, met name:
¿Betaald verlof (dubbel vakantiegeld)
¿Eindejaarspremie
¿Maaltijdcheques
¿Productiviteitspremie
¿Levensduurtepremie voor de inwoners van Brussel
¿Hospitalisatieverzekering (gratis voor het personeelslid en tegemoetkoming voor de gezinsleden)
¿MIVB-vrijkaart en volledige terugbetaling van de NMBS-vervoerskosten
¿Telewerk mogelijk
Een loonsimulatie kan worden verstrekt op aanvraag.

Net Brussel

Net Brussel is een paragewestelijke instelling type A die, vandaag, tot een de grootste werkgevers van laaggeschoolde arbeidskrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort. Zijn hoofdmissie is een gezondere en nettere stad garanderen via de ophalingen en verwerking van afval en de straatreiniging. Voor al deze activiteiten worden er dagelijks meer dan 700 voertuigen en straatveegmachines ingezet.

Solliciteren