Opleiding en ontwikkeling

Ontwikkeling van talenten en loopbaanontwikkeling: een prioriteit voor de ambtenaren, maar ook voor heel het gewest.

Permanente en vrijwillige opleiding

Wilt u uw professionele vaardigheden ontwikkelen om bij te blijven in uw vakgebied of om uw professionele carrière te ontwikkelen? Dan kunt u een doorlopende beroepsvorming of een vrijwillige beroepsvorming volgen.

De doorlopende beroepsvorming

De doorlopende beroepsvorming is bedoeld om u te helpen bij het uitvoeren van opdrachten die u momenteel zijn toevertrouwd. De kosten van dit type opleiding zijn ten laste van de werkgever. Als deze opleiding buiten uw normale werkuren plaatsvindt, hebt u recht op een uurvergoeding.

De vrijwillige beroepsvorming

De vrijwillige beroepsvorming biedt u de mogelijkheid om uw professionele loopbaan te ontwikkelen met het oog op de job die u uitoefent of zou kunnen uitoefenen in het Brusselse Gewest. In principe moet u de kosten van een vrijwillige beroepsvorming zelf dragen, tenzij uw instelling ermee instemt om de kosten te betalen.
In het kader van de vrijwillige beroepsvorming kunt u een vormingsverlof van maximaal 120 uur per schooljaar verkrijgen. Het vormingsverlof wordt bezoldigd en gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

MyTalent Learning

Talent.brussels heeft een regionaal opleidingsplatform ontwikkeld, dat toegankelijk is voor een toenemend aantal van zijn partners. Het is ontwikkeld om de processen met betrekking tot de opleiding en ontwikkeling van het personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te digitaliseren, te vereenvoudigen en te versnellen. 

MyTalent Learning biedt een geïntegreerd beheer van verschillende soorten opleidingen (face-to-face, online, blended learning). Talent.brussels biedt er zijn transversale catalogus aan, maar er kunnen ook opleidingen worden toegevoegd die specifiek zijn voor elke instelling.  

Dit platform biedt meer flexibiliteit qua leermethoden: dankzij online opleidingen en blended learning kan de cursist bepaalde inhoud raadplegen waar en wanneer hij of zij dat wil, en ernaar terugkeren als hij of zij daar behoefte aan heeft. Elke medewerker kan ook zelfstandig zijn of haar inschrijvingen voor de verschillende opleidingen beheren, de catalogus raadplegen, feedback geven over de gevolgde opleidingen en zelfs opleidingen aanvragen die niet in de catalogus staan.

Via het platform kunnen managers ook rapporten genereren over het leertraject van hun medewerkers, zonder tussenkomst van HR-diensten. Ze kunnen hun team ook opleidingen voorschrijven en de ontwikkeling van elke medewerker op een veel eenvoudigere en efficiëntere manier opvolgen. 

Kortom, de opleidingen in het gewest worden vernieuwd en gediversifieerd om ze aan te passen aan de realiteit van het hybride werk en de vraag van het personeel naar meer flexibiliteit.

Ontdek het opleidingsaanbod

N.B: MyTalent Learning is alleen toegankelijk voor medewerkers van instellingen die MyTalent Learning al hebben geïmplementeerd. Voor de anderen kunt u uw HR-afdeling vragen naar het implementatieschema of naar de opleidingsmogelijkheden die uw organisatie biedt.

De volgende instellingen werken momenteel al met MyTalent Learning: talent.brussels, urban.brussels, de Haven van Brussel, Innoviris, safe.brussels, perspective.brussels en Brussel Fiscaliteit.