Transparantie

Als gewestelijke overheidsdienst (GOD) is talent.brussels gebonden aan de openbaarheid van bestuur. Dit algemeen rechtsbeginsel geeft burger het recht te weten welke bestuursinformatie bij de overheid berust en verplicht de overheid om deze (desgevraagd of ongevraagd) te ontsluiten.

    openbaarheid van bestuur in talent.brussels

    In volledige transparantie past talent.brussels het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019 ivm nieuwe transparantieverplichtingen op aan de administratieve autoriteiten toe.

    In dit verband is de volgende informatie beschikbaar voor de burgers: