Cookieverklaring

talent.brussels, met maatschappelijke zetel te Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussels, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid.

Cookiebeleid

talent.brussels vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik inhoud kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. talent.brussels wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op websites en toepassingen worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst talent.brussels u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. talent.brussels wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar websites en toepassingen zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website talent.brussels.

talent.brussels kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante website en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle cookies die talent.brussels gebruikt.

Welke cookies gebruikt talent.brussels?

1 / Voor de goede werking van de website of de applicatie
Deze cookies en verwante technologieën zijn onmisbaar voor bepaalde functionaliteiten (inloggen gebruikersaccount, beheer van taalopties ...).

2 / Voor de meting van het bereik
Aan de hand van deze cookies en gelijkaardige technologieën kunnen we:

  • bezoekstatistieken opmaken om de diensten en de aanbiedingen op de website te verbeteren;
  • technische informatie verzamelen over uw terminal (de browser die u gebruikt, de beeldresolutie ...) om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren.

3 / Cookies afkomstig van de sociale media
We bieden op onze website knoppen aan om content op de sociale media te delen (Facebook, X, ...). Wanneer u een webpagina bezoekt waarop een van deze knoppen voorkomt, kan het sociale netwerk deze visual aan uw profiel linken, zelfs als u niet op de knop klikt en niet op dit netwerk bent aangesloten. Deze sociale media kunnen hierdoor cookies verzenden vanaf onze Website. Wij hebben geen invloed op de processen die ze gebruiken om informatie over uw surfgedrag en de persoonsgegevens waarover ze beschikken, te controleren. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden van uw gegevens op deze sociale media te checken.

4 / Cookies van derde partijen
Dit zijn cookies die door onze partners worden verzonden om u diensten aan te bieden die afgestemd zijn op uw interesses.
Alleen de afzender van een cookie kan de daarin aanwezige informatie lezen of wijzigen.
Een cookie kan niet worden gebruikt om informatie te lezen in de bestanden op uw Terminal.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren of aanpassen via uw browser-instellingen (zie details hieronder met betrekking tot de gebruikte browser). Dat kan er evenwel toe leiden dat het gebruik van de website wijzigt of zelfs onmogelijk wordt.

Contact

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop talent.brussels  uw gegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO, data protection officer in het Engels). Deze is aangesteld krachtens artikel 37 van de algemene verordening gegevensbescherming en is bereikbaar via het e-mailadres dpo@gob.brussels of via brief naar het volgende adres:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
DPO
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.