Bescherming van persoonsgegevens

Beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Definities

Voor een goed begrip van dit beleid moeten de termen die op deze pagina worden gebruikt worden begrepen zoals hieronder gedefinieerd, ongeacht of ze in het meervoud of in het enkelvoud staan.

“talent.brussels”: de openbare instelling talent.brussels (Brussels Openbaar Ambt) met maatschappelijke zetel te Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussels; verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die werden verzameld tijdens uw gebruik van de websites, applicaties, nieuwsbrieven  of diensten van talent.brussels (zoals het bezoeken van de talent.brussels-Websites).

“Beleid betreffende persoonsgegevens”: dit beleid dat de maatregelen beschrijft die worden genomen met betrekking tot het gebruik en het beheer van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van de websites, nieuwsbrieven of applicaties.

“Cookie(s)”: een klein tekstbestand dat, onder voorbehoud van uw toestemming, kan worden opgeslagen op een specifieke ruimte van de harde schijf van uw terminal bij het raadplegen van een onlinedienst via uw browser. Een cookie laat niet toe de gebruiker te identificeren, maar registreert informatie over het surfgedrag van een terminal op een website. Daarnaast bestaan er technologische procedés met hetzelfde doel als de cookies. Deze worden “Verwante Technologieën” genoemd en zijn van toepassing tijdens uw gebruik van onze applicaties.

“Persoonsgegevens”: alle informatie of alle gegevens – die op u betrekking hebben en waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd– die u opgeeft bij het gebruik van een talent.brussels-Website, -Nieuwsbrieven, -Applicatie of -dienst.

“Website”: de webpagina’s die door talent.brussels worden ontwikkeld en geëxploiteerd en u toegang geven tot de talent.brussels-diensten, zoals het raadplegen van vacatures.

"Terminal”: het toestel dat u gebruikt om een website te bezoeken of toegang te krijgen tot een applicatie: computer, tablet, smartphone enz...

De verzamelde persoonsgegevens

De door talent.brussels verzamelde gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van het contract dat concreet tot uitdrukking komt in de algemene gebruiksvoorwaarden van uw klantenaccount (AGV) of de Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV) of uw toestemming. De verschillende categorieën van verzamelde Persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op: 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Mailadres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Land van verblijf
 • Taal
 • Administratie 

Verplicht in te vullen persoonsgegevens worden op formulieren aangeduid met een sterretje. Een ontbrekend antwoord zal ons beletten de gewenste dienst te activeren.
Soms worden persoonsgegevens gevraagd die niet voorzien zijn van een sterretje. Deze zijn niet verplicht en enkel bedoeld om uw voorkeuren beter te kennen en u de dienst aan te bieden die het beste bij deze voorkeuren past. 

Gebruik van persoonsgegevens (doelstellingen en bestemmelingen)

talent.brussels is verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens die via de talent.brussels-website en nieuwsbrieven worden verzameld. We kunnen deze doorgeven aan onze verwerkers. 

Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van een overdracht buiten de Europese Unie. In voorkomend geval gebeurt deze overdracht naar een land (of bestemmeling) dat een voldoende beschermingsniveau garandeert, of wordt de overdracht omkaderd door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

De duur van de bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u de talent.brussels-diensten gebruikt. De duur van de bewaring van uw persoonsgegevens is afhankelijk de relatie die u hebt met talent.brussels.

Naar algemene regel mogen wij uw persoonsgegevens enkel bewaren voor de periode waarin deze gegevens noodzakelijk en toereikend zijn om bepaalde diensten te kunnen verlenen. Wij bewaren deze gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren wij uw persoonsgegevens nog gedurende de termijn waarin wij ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode hangt af van de betreffende dienstverlening. Na verloop van die verjaringstermijn worden deze gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/67 9 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten op uw gegevens: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid. U kunt zelf de richtlijnen bepalen met betrekking tot de bewaartijd, de verwijdering en de communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

 

Klik op de volgende link om een van deze rechten uit te oefenen.

 

U kunt ook contact opnemen met de beheerder van de Persoonsgegevens op het volgende adres: personal-data-request@talent.brussels of via brief naar het volgende adres:

talent.brussels

Juridische Dienst

Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel

 

Bij niet-naleving van de bovenstaande bepalingen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Online

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

commission@privacycommission.be

Adres

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (02 274 48 00) (02 274 48 79) (voor eerstelijnshulp)

Nieuwsbrieven

talent.brussels verzamelt je persoonlijke gegevens (voornaam, naam, e-mailadres, taal, administratie) om je onze nieuwsbrieven met informatie over onze diensten en evenementen te sturen. Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, geef je ons uitdrukkelijk de toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken. Je persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van je inschrijving op onze nieuwsbrieven. Je kunt je op elk moment uitschrijven door op de uitschrijflink te klikken die je in elke mail vindt. talent.brussels neemt technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te garanderen en onbevoegde toegang te voorkomen. In geen geval worden je persoonlijke gegevens gedeeld, verkocht of verhuurd aan derden zonder je voorafgaande toestemming. Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens, alsook om ze te wijzigen, te verwijderen en de verwerking ervan te beperken of te beëindigen. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres: Personal-data-request@talent.brussels.  

Cookies en verwante technologieën

Wij kunnen cookies op uw terminal plaatsen via uw internetbrowser wanneer u de website bezoekt of verwante technologieën inzetten wanneer u onze applicaties gebruikt. Ze registreren informatie over uw surfgedrag op de Website van talent.brussels. Deze informatie zal worden gelezen tijdens uw latere bezoeken zodat u eenvoudiger op de Website  kunt surfen en van de diensten kunt gebruikmaken.
talent.brussels gebruikt verschillende soorten cookies en verwante technologieën voor haar websites en applicaties:

1 / Voor de goede werking van de website of de applicatie
Deze cookies en verwante technologieën zijn onmisbaar voor bepaalde functionaliteiten (inloggen gebruikersaccount, beheer van taalopties ...).

2 / Voor de meting van het bereik
Aan de hand van deze cookies en gelijkaardige technologieën kunnen we:

 • bezoekstatistieken opmaken om de diensten en de aanbiedingen op de website te verbeteren;
 • technische informatie verzamelen over uw Terminal (de browser die u gebruikt, de beeldresolutie ...) om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren.

3 / Cookies afkomstig van de sociale media
We bieden op onze website knoppen aan om content op de sociale media te delen (Facebook, X, LinkedIn...). Wanneer u een webpagina bezoekt waarop een van deze knoppen voorkomt, kan het sociale netwerk deze visual aan uw profiel linken, zelfs als u niet op de knop klikt en niet op dit netwerk bent aangesloten. Deze sociale media kunnen hierdoor cookies verzenden vanaf onze Website. Wij hebben geen invloed op de processen die ze gebruiken om informatie over uw surfgedrag en de Persoonsgegevens waarover ze beschikken, te controleren. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden van uw gegevens op deze sociale media te checken.

4 / Cookies van derde partijen
Dit zijn cookies die door onze partners worden verzonden om u diensten aan te bieden die afgestemd zijn op uw interesses.
Alleen de afzender van een cookie kan de daarin aanwezige informatie lezen of wijzigen.
Een cookie kan niet worden gebruikt om informatie te lezen in de bestanden op uw Terminal.
U kunt de installatie van deze Cookies weigeren of aanpassen via uw browser-instellingen (zie details hieronder met betrekking tot de gebruikte browser). Dat kan er evenwel toe leiden dat het gebruik van de Website wijzigt of zelfs onmogelijk wordt.
De configuratie verschilt voor elke browser. Wij verzoeken u hiervoor het Help-menu van uw browser te raadplegen: 

 • Voor Internet Explorer™
 • Voor Safari™ 
 • Voor Chrome™
 • Voor Firefox™
 • Voor Opera™