Wie zijn wij?

talent.brussels is de toegangspoort tot tal van boeiende jobs bij het Brussels openbaar ambt!

talent.brussels werd opgericht in 2018 en is het gewestelijke openbaar bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor de aanwerving van statutaire werknemers en topmanagers van de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten.   

talent.brussels treedt op als schakel tussen de kandidaten en de openbare werkgevers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals Leefmilieu Brussel, urban.brussels, Brussel Fiscaliteit, het CIBG, de Haven van Brussel, Actiris, de GOB, Brandweer Brussel, de BGHM, Innoviris, perspective.brussels en andere werkgevers.

Naast de aanwerving van nieuw talent is talent.brussels ook de plaats om expertise samen te brengen via een HR-netwerk. Talent.brussels verleent diensten aan entiteiten op het gebied van HR, aanwerving, loopbaan, welzijn en diversiteit, en ondersteunt zijn partners bij de uitdagingen van de organisatieontwikkeling.  

Team van talent.brussels

Onze teams

talent.brussels bestaat uit zes teams die instaan voor onze kandidaten, onze partners en onze interne diensten.

 • Team Talent Acquisition

  Team Talent Acquisition

  Dit team gaat op zoek naar talentvolle medewerkers en topmanagers om samen het Brusselse project uit te bouwen.

 • Team Juridische Expertise

  Team Juridische Expertise

  Dit team geeft advies en raad aan de Brusselse instellingen over sociaal recht, publiekrecht en openbare aanbestedingen. Het staat ook in voor de coördinatie van de juridische vereenvoudiging van het statuut openbaar ambt.

 • Team Experience Design

  Team Experience Design

  De ambitie van dit team is het versterken en het promoten van het Brussels Gewest als werkgever en te waken over de ontwikkeling van de loopbaan van het gewestelijke talent.

 • Team Strategie en Organisatie

  Team Strategie en Organisatie

  Hun missie is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke gewestelijke strategie. Het team reikt ook tools en een kwaliteitsvolle ondersteuning aan om gewestelijke managers te begeleiden.

 • Team Piloting

  Team Piloting

  Hun rol is het bepalen van de visie en de prioriteiten van onze organisatie en het waken over het welzijn van de interne medewerk(st)ers.

 • Team Support

  Team Support

  Het Team Support garandeert kwaliteitsvolle interne diensten aan alle medewerk(st)ers van talent.brussels (hr, IT, interne communicatie, budget…).