talent.brussels, uw HR partner

MyTalent Learning

Nieuwe e-learning : Brusselse instellingen

We weten dat u erop hebt gewacht, en het is eindelijk zover! 

De opleiding over de Brusselse instellingen is vernieuwd en is nu beschikbaar op MyTalent Learning.
Dit is de allereerste e-learning cursus die door het loopbaancentrum van talent.brussels ontwikkeld werd.

Deze bestaat uit 2 modules, duurt ongeveer 1 uur en is beschikbaar via deze link:

atomium

Onze diensten

 • Juridische ondersteuning

  Juridische ondersteuning

  Onze juridische dienst biedt ondersteuning en geeft raad en advies aan de Brusselse overheidsdiensten, onder andere inzake sociaal recht en publiekrecht.

 • Rekrutering

  Rekrutering

  De hoofdmissie van talent.brussels is het aanwerven van nieuw talent voor de gewestelijke overheidsdiensten en dat is exact wat het team Talent Acquisition dagdagelijks doet. Deze ploeg houdt zich ook bezig met de selectie en evaluatie van de topmanagers van het Gewest. Algemeen optimaliseren ze het wervingsbeleid door soepele en snelle procedures op poten te zetten.

 • Opleiding

  Opleiding

  Ontwikkeling van talenten en loopbaanontwikkeling: een prioriteit voor de ambtenaren, maar ook voor heel het Gewest.

 • Bevordering

  Bevordering

  Ambtenaren binnen uw organisaties hebben de mogelijkheid om hun loopbaan te ontwikkelen door middel van bevordering. Dit proces stelt een ambtenaar in staat een functie op een hoger niveau dan zijn huidige te bereiken.

 • Strategie & Organisatie

  Strategie & Organisatie

  De directie Strategie & Organisatie ontwikkelt een gemeenschappelijke gewestelijke strategie rond HR en het openbaar ambt door het aanbieden van ondersteuning en kwaliteitsinstrumenten om de minister van Ambtenarenzaken en de regionale managers te helpen bij de uitvoering van hun strategie.

 • Future of work

  Future of work

  Een van de opdrachten van talent.brussels is het ontwikkelen van instrumenten, het verschaffen van bestuursfundamenten en specifieke ondersteuning om gewestelijke organisaties aan te moedigen bij de implementatie van telewerk en de NWOW.

 • TalentAnalytics.brussels

  TalentAnalytics.brussels

  Sinds zijn oprichting in 2018 is een van de opdrachten van talent.brussels de coördinatie van het Observatorium van de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid, onder de naam talentAnalytics.brussels.

 • Gewestelijke diversiteit

  Gewestelijke diversiteit

  De opdracht van de Gewestelijke diversiteitscoördinatie bestaat erin het diversiteitsbeleid binnen het Brussels gewestelijk openbaar ambt uit te werken, op te volgen, te evalueren en te coördineren met het oog op meer diversiteit en inclusie.

 • Employer branding

  Employer branding

  Een van de doelstellingen van talent.brussels is het uitbouwen en promoten van het werkgeversimago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een grote uitdaging omdat employer branding betrekking heeft op alle acties in verband met het merkimago van een organisatie op het gebied van personeelsbeheer en aanwerving.

Talent Connect Magazine

Ontdek ons tweemaandelijks digitaal magazine voor hr-managers van onze partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met dit magazine wil talent.brussels u op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen haar organisatie en de band met en tussen haar partners op het gebied van human resources versterken.

talent connect