Salarissen van het personeel van de Brusselse besturen 

Benieuwd naar de salarissen die van toepassing zijn in het Brussels openbaar ambt? Wij leggen alles hier uit en u kunt ook een schatting maken via onze loonsimulator.

 

Loonschalen

In het openbaar ambt worden de lonen bepaald op basis van baremaschalen. Het salaris stijgt met de anciënniteit. Uw salaris hangt af van verschillende factoren: uw niveau, uw rang, uw schaal en uw anciënniteit. Bovendien hebben alle medewerkers en personeelsleden recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie.

Extralegale voordelen

  • Maaltijdcheques van € 8/gewerkte dag 
  • 100% vergoeding van verplaatsingskosten tussen de woon- en werkplek  
  • Hospitalisatie/gezondheidszorgverzekering (via de sociale dienst) 
  • Diverse familiegerelateerde tegemoetkomingen (geboorte, overlijden, enz.) 
  • … 

Premies of toelagen

Kennis van de tweede taal van het Gewest of van de gebarentaal geeft recht op een tweetaligheidstoelage, afhankelijk van uw kennisniveau. De toelage varieert van 1.100 euro tot 5.900 euro bruto per jaar (index van januari 2023). 

Andere specifieke omstandigheden of functies kunnen recht geven op premies. 

Alle nadere inlichtingen over loopbaanontwikkeling en barema's vindt u terug op de pagina Wedde.

Loonsimulator

Hoeveel verdient u als u voor het Brussels Gewest werkt? 

Met deze salarissimulator kunt u uw bruto- en nettosalaris berekenen door een aantal vragen over uw aanwervingsniveau en rang, en over uw persoonlijke situatie te beantwoorden. 

Het berekende salaris wordt ter informatie gegeven en houdt geen enkele verbintenis in voor talent.brussels. Voor nadere inlichtingen of informatie kunt u contact opnemen met de HR-dienst van uw instelling of van het aanwervende bestuur.