Voordelen van werken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zet uw talent in voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ontdek onze talrijke voordelen!

talent.brussels is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle talenten van het Gewest en ondersteunt hen in alle fasen van hun loopbaan.


Waar het bij het Brussels Gewest om draait? Een brede waaier van beroepen en talenten die dagelijks op de werkplek met elkaar in contact komen ten dienste van iedereen. Samen werkt u met uw collega’s aan de job van morgen, terwijl jullie aandacht hebben voor het welzijn van iedereen. 

Werken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat is een engagement ten dienste van de gemeenschap en de burgers. Het is een investering in een zinvol maatschappelijk project dat rekening houdt met de sociale, economische en ecologische uitdagingen op alle niveaus, in zeer verschillende sectoren zoals: leefmilieu, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, huisvesting, economie, mobiliteit, onderzoek, veiligheid en nog veel meer.  

Werken voor het Brussels Gewest betekent een duurzame carrière beginnen op het tempo dat bij u past. Het Gewest vindt een gezonde work-life balance belangrijk en zet daarom in op het telewerk (indien uw functie dit toelaat), alsook op flexibele uurroosters, bijkomend omstandigheidsverlof en 35 vakantiedagen (bij een voltijdse functie).

In de publieke sector zijn de salarissen gekoppeld aan schalen die afhangen van het vereiste diploma en van de anciënniteit. In het Brussels Gewest wordt rekening gehouden met alle jaren die u in de openbare sector hebt gewerkt, alsook met de ervaring in de privésector die relevant is voor uw functie. 
 
Via de salarissimulator kunt u een beter beeld krijgen van uw salaris. 
 
Voor meer informatie over de verloning: ga naar de pagina over het salaris.

talent.brussels heeft de verantwoordelijkheid om alle talenten in het Gewest te doen groeien en te begeleiden in elke fase van hun loopbaan.   
Als medewerker bij het Brussels Gewest hebt u toegang tot verschillende opleidingen die u helpen de kwaliteit van uw werk en uw competenties te ontwikkelen.  
De dienst Loopbaancentrum van talent.brussels biedt een opleidingsaanbod aan de medewerkers van de andere Brusselse overheidsinstellingen aan. Daarnaast is het ook mogelijk u in te schrijven voor een externe opleiding, als deze beantwoordt aan een specifieke behoefte.   
 

Er zijn veel redenen waarom iemand wil telewerken: minder verplaatsingen, een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven, een factor van verhoogde motivatie, minder stress, meer autonomie en verantwoordelijkheid...   
Telewerk is toegestaan tot maximaal 3/5 van de arbeidstijd op maandbasis voor voltijdse werknemers. Voor telewerkers die deeltijds werken, wordt dit maximum naar evenredigheid verlaagd.   

Om te kunnen telewerken moeten twee voorwaarden vervuld zijn:  

  • Het telewerken moet mogelijk zijn met uw functie.  
  • U moet een gunstig advies hebben gekregen van uw functionele chef.   

 
Er bestaan twee soorten telewerkers: een structurele telewerker en een occasionele telewerker. Een structurele telewerker doet 1 à 3 dagen per week aan telewerk. Een occasionele telewerker kiest ervoor niet structureel te kiezen voor telewerk, en kan maximum 3 dagen per maand telewerken wanneer het hem uitkomt.  
 
Voor structureel telewerk wordt een internetvergoeding van 20 euro en een bureauvergoeding van 30 euro toegekend, die wordt betaald op basis van de prestaties van de voorafgaande maand. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, moet een telewerker tussen de 1e en de 31e van de maand ten minste een halve kalenderdag hebben gewerkt.   
 

 

Een loopbaan bij het Brussels Gewest is zeker niet statisch. Het is heel dynamisch en er bestaan verschillende manieren om u verder te ontwikkelen binnen het Gewest.  
 
Bevordering:   
Wilt u nieuwe verantwoordelijkheden opnemen? Een functie op een hoger niveau? Dan is bevordering de opportuniteit voor u.  
 
Er bestaan twee soorten bevordering: naar een hoger niveau of naar een hogere rang.  

  • Bij bevordering naar een hoger niveau wilt u overgaan naar een functie die een hoger diploma vereist dan uw huidig niveau.
  • Bevordering naar een hogere rang is wanneer u naar een andere graad verandert en dus een andere loonschaal.  

 
Alle aanvullende informatie over bevordering, regelgeving, procedures en vrijstellingen vindt u op de pagina Loopbaan. 
 
Intraregionale mobiliteit:  
Wanneer u uw loopbaan een nieuwe wending wil geven zonder uw statuut te verliezen, dan kan u kiezen om aan intraregionale mobiliteit te doen.   
Intraregionale mobiliteit biedt de mogelijkheid om vrijwillig overgeplaatst te worden naar een andere dienst of organisatie, door u kandidaat te stellen voor een betrekking die voor mobiliteit is opengesteld.  
 
Loopbaanonderbreking:   
Loopbaanonderbreking geeft aan de gewestelijke ambtenaren de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Tijdens deze onderbreking ontvangt u een uitkering van de RVA.   
 
Meer info kan u terugvinden op de website van de RVA.

  
 

  

Bij de Brusselse overheid wordt zachte mobiliteit gepromoot, door middel van een aantal tegemoetkomingen voor woon-werkverplaatsingen.  

  • Fietstoelage: maakt u uw woon-werkverplaatsing met de fiets? Dan is er een kilometervergoeding voorzien. Daarnaast kan u ook gebruik maken van een Villo!-abonnement.  
  • Openbaar vervoer: Voor alle personeelsleden is er een vrijkaart om u te verplaatsen binnen het hele Brusselse Gewest. De werkgever neemt ook 100% de kosten van uw trein/TEC en De Lijn abonnementen voor zijn rekening.