Een nieuw besluit van de Regering van 20 april 2023 inzake mobiliteiten goedgekeurd 

Op 20 april 2023 heeft de Regering een nieuw besluit inzake interne mobiliteit, de intraregionale mobiliteit en externe mobiliteit goedgekeurd. We brengen u graag op de hoogte van de verschillende wijzigingen aan op het vlak van mobiliteit:  

 1.  

Nieuws

01 juni 2023

 1. het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel 
 2. het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 3. het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Inhoudelijk betreffen de wijzigingen volgende zaken: 

 1. Het begrip “mutatie” werd uit te besluiten gehaald en vervangen door het begrip “mobiliteit”. 
 2. De procedures op het gebied van vrijwillige interne mobiliteit en ambtshalve mobiliteit zijn versoepeld en vereenvoudigd. Een personeelslid dient niet langer te beschikken over 2 jaar anciënniteit alvorens gebruik hiervan te mogen maken en de formaliteiten zijn beter afgestemd op de hedendaagse werkomstandigheden. 
 3. De mogelijkheid tot herplaatsing werd uitgebreid 
  • Indien de functie niet langer bestaat na terugkeer van een ambtenaar die langdurig afwezig was wegens ziekte; 
  • Indien de ambtenaar die langdurig afwezig was wegens ziekte niet in de mogelijkheid is om zijn bestaande functie nog uit te oefenen. 
 4. Er werd een nieuwe vorm van mobiliteit ingevoerd m.n. de conventionele tijdelijke terbeschikkingstelling. 
  • Het laat een ambtenaar toe om tijdelijk een functie op te nemen bij andere diensten binnen de overheid in de ruime zin. Dit bevat ook de diensten bij andere entiteiten dan het Brussels Gewest bv federale overheidsdiensten, gemeenschapsdiensten, … 
  • De maximale duurtijd bedraagt 12 maanden. 
 5. Er werd een nieuw verlof ingevoerd, met name het verlof voor intraregionale mobiliteit met een duurtijd van maximaal 6 maanden. 
 6. De versoepeling bij interne mobiliteit werd ook op het vlak van intraregionale mobiliteit doorgetrokken. Ook hier dient de ambtenaar niet langer over 2 jaar anciënniteit te beschikken alvorens hiervan gebruik te kunnen maken. 
 7. Er wordt bij intraregionale mobiliteit voorzien in een terugkeermogelijkheid van de ambtenaar naar de instelling of dienst van herkomst in de eerste 6 maanden na de indiensttreding bij de nieuwe instelling of dienst 

Het volledige besluit kan worden geraadpleegd via deze link. 

Voor vragen of opmerkingen hierover of andere juridische kwesties, aarzel niet om contact op te nemen met ons team Juridische Expertise via:  jur@talent.brussels