We willen naar meer duurzame jobs en dynamische carrières evolueren.

2023 is het Europees jaar van de competenties, om de ontwikkeling van vaardigheden te ondersteunen en af te stemmen op de digitale transitie op de arbeidsmarkt. Het Gewest is zich bewust van de grote uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor de evolutie van zijn beroepen en op de aantrekkelijkheid als werkgever. talent.brussels heeft dan ook niet gewacht op dit Europees jaar en organiseerde al in mei van vorig jaar al een eerste informatiesessie over de evolutie van de beroepen binnen de gewestelijke instellingen.

Nieuws

15 mei 2023

De huidige arbeidsmarkt evolueert zeer snel en wordt gekenmerkt door tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten en veranderende verwachtingen. talent.brussels heeft met dit evenement alle Brusselse partners willen sensibiliseren voor duurzame loopbaanontwikkeling met aandacht voor welzijn en werkcomfort. 

Op 3 februari werd de aftrap gegeven van het project "Evolutie van de beroepen" met workshops rond duurzame jobs en dynamische carrières. Dit project heeft tot doel stil te staan bij de uitdagingen van de sociale, digitale en klimaattransitie die impact hebben op alle banen in het gewest. We willen hiermee aantonen dat al deze ingrijpende transformaties niet betekenen dat er zomaar jobs verdwijnen of dat laaggeschoolde jobs niet meer nodig zullen zijn.  De analyse van de evolutie van de beroepen en het oplijsten van noden tot opleiding, geeft een betere inzage in de uitdagingen, hefbomen en troeven om te anticiperen op deze trends om talent aan boord te trekken en te behouden. 

Het project wordt in samenwerking met "Be the Change" georganiseerd en heeft een looptijd van één jaar.  Er wordt in drie fasen gewerkt. De eerste fase draait om het krijgen van een algemeen kader, een eerste indruk en de belangrijkste uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden. Er wordt nagedacht over welke competenties mensen morgen moeten beheersen en hoe de competentiebehoeften eruitzien tussen nu en 2030. 

De tweede fase is een testfase voor drie pilootorganisaties die individueel een traject willen doorlopen om de belangrijkste toekomstige competenties die binnen hun organisatie nodig zijn te bepalen. Er wordt vertrokken vanuit de toekomststrategie van de organisatie om zo de voornaamste evoluties waarrond er nog gewerkt moet worden te verduidelijken. De omschrijving hiervan wordt dan gelinkt aan de nodige ondersteuning en aan opleidingen voor de medewerkers om hen mee te laten evolueren met de noden binnen de organisatie. 

In de laatste fase worden de ervaringen en aanbevelingen die voortvloeien uit de pilootprojecten gedeeld met alle deelnemende partners. Er wordt een opleiding rond ‘duurzame jobs, dynamische carrières’ met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen ter beschikking gesteld via ons platform MyTalent Learning. Een vraag over dit onderwerp? Richt je dan tot talent.brussels via dit e-adres: org@talent.brussels