talent.brussels bestaat uit zes teams die instaan voor onze kandidaten, onze partners en onze interne diensten.

​Team Talent Acquisition

Dit team gaat op zoek naar talentvolle medewerkers en topmanagers om samen het Brusselse project uit te bouwen.

Team Juridische Expertise

Dit team geeft advies en raad aan de Brusselse instellingen over sociaal recht, publiekrecht en openbare aanbestedingen. Het staat ook in voor de coördinatie van de juridische vereenvoudiging van het statuut openbaar ambt.

Team Talent Experience Design

De ambitie van dit team is het versterken en het promoten van het Brussels Gewest als werkgever en te waken over de ontwikkeling van de loopbaan van het gewestelijke talent.

Team Strategie en Organisatie

Hun missie is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke gewestelijke strategie. Het reikt ook tools en een kwaliteitsvolle ondersteuning aan om gewestelijke managers te begeleiden.

Team Piloting

Hun rol is het bepalen van de visie en de prioriteiten van onze organisatie en het waken over het welzijn van de interne medewerk(st)ers.

Team Support

Het Team Support garandeert kwaliteitsvolle interne diensten aan alle medewerk(st)ers van talent.brussels (hr, IT, interne communicatie, budget, …).