Een overzicht van onze selectietesten

Bij een selectieprocedure horen uiteraard ook testen. Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan zal je uitgenodigd worden voor één of meerdere testen. Welke test(s) je zal moeten afleggen, hangt af van de functie waarvoor je solliciteert. 

De twee partners waarmee we hiervoor samenwerken zijn SHL en TestWe.

De hieronder opgesomde tests gelden voor statutaire selecties. Voor mandaatselecties worden andere assessments gehanteerd.

SHL

De tests van SHL worden ingezet als tussentijdse tests en kunnen worden onderverdeeld in 5 soorten:

Dit zijn cognitieve tests die het redeneervermogen op verschillende vlakken (inductief, deductief, numeriek, enz.) meten. Welk redeneervermogen we voor een functie juist meten staat vermeld in de uitnodigingsmail die je van ons ontvangt.

Voor sommige functies moet je aantonen of je over een bepaalde vaardigheid beschikt. Denk maar aan het gebruik van een bepaald IT-programma. Daarvoor dien je dan een test af te leggen waar je specifieke vaardigheden worden gemeten.

Aan de hand van interactieve scenario’s op de werkvloer wordt hier je gedrag afgestemd op de functie waarvoor je solliciteert.  We gaan met andere woorden na hoe je een typische werksituatie beoordeelt en hoe geschikt je daar bijgevolg op reageert. Op die manier kunnen we evalueren of je gedragsgewijs een goede match bent met zowel de functie als organisatie waarin je terecht zal komen.
 

Voor een aantal functies worden jobspecifieke assessments ingezet. Hierin meten we specifieke competenties die essentieel zijn voor de betreffende functie. Het gaat om een combinatie van vooraf vastgelegde tests (persoonlijkheid, cognitie, enz.) die de specifieke functievereisten in kaart brengen. Het voordeel hier is dat je maar één test moet afleggen waarin meerdere zaken ineens worden gemeten. Zo hoef je geen uren lang meer bezig te zijn met het afleggen van meerdere tests.

Als je na de tussentijdse test tot de best geslaagde kandidaten behoort, mag je door naar de volgende stap: het interview. In dat geval kan het zijn dat je wordt gevraagd eerst een vragenlijst af te leggen. Jouw antwoorden op deze vragenlijst worden steeds gevalideerd aan de hand van een interview. We kunnen hier twee soorten onderscheiden:

  • Persoonlijkheidsvragenlijst: met deze vragenlijst brengen we jouw gedragsvoorkeuren in kaart. Vervolgens kunnnen we hier tijdens het interview de nodige focus op leggen om na te gaan of je over de nodige gedragscompetenties beschikt.

  • Motivatievragenlijst: we vinden het belangrijk dat onze verwachtingen overeenstemmen met die van jou. Om na te gaan of we op dezelfde lijn liggen, peilen we in deze vragenlijst naar wat jou gemotiveerd houdt tijdens het uitoefenen van een job.

Digitalisering

Alle tests kunnen vanop afstand worden afgelegd op een moment dat jou het beste uitkomt. Alleen voor het interview dient er een vast moment te worden uitgekozen. Daarnaast kan je worden gevraagd ter plaatse op interview te komen in plaats van online. Ook voor bepaalde praktische proeven kan het zijn dat je op locatie wordt uitgenodigd. We streven er alleszins naar je zo weinig mogelijk te laten verplaatsen.

De flexibiliteit in locatie neemt echter niet weg dat je steeds het recht hebt om in onze pc-zaal jouw test(en) te komen afleggen als je voorkeur daarnaar uitgaat. Op je uitnodiging staat beschreven hoe je daarvoor een afspraak moet aanvragen.

Alle SHL-tests zijn in mobiele versie beschikbaar en dus gemakkelijk af te leggen op je gsm of tablet.

TestWe

Voor sommige selecties zal je ook een door ons op maat uitgewerkte praktische proef moeten afleggen waarin je specifieke kennis of competenties in een bepaald domein worden gemeten. Dat gebeurt steeds in het beveiligde onlineplatform van TestWe. Vóór aanvang van de proef ontvang je een e-mail van TestWe om een account aan te maken.
Of de praktische proef achteraf al dan niet nog verder wordt besproken tijdens het interview, staat steeds vermeld in de vacature.

Demotesten

Aangezien onze testen adaptief zijn, wat betekent dat de volgorde en de moeilijkheidsgraad van de vragen zich aanpassen aan je juiste of foute antwoorden, kan je nooit dezelfde test krijgen. Dat zorgt ervoor dat je je er inhoudelijk niet volledig op kan voorbereiden. Wat wel nuttig kan zijn is om op voorhand een demotest af te leggen zodat je enerzijds een beter beeld hebt van het soort vragen dat je kan verwachten en anderzijds al weet hoe de test werkt in de praktijk en hoe je dus daarin moet navigeren. Hier kan je de demotest zoeken die op je uitnodiging vermeld staat.

Ter info: de onderzoeksvragen die je aan het begin van de oefentest krijgt:

  • zijn vrijwillig, dus je hoeft er niet op te antwoorden als je dat niet wenst; 
  • worden gesteld in het kader van het continue onderzoek van SHL om hun tests zo eerlijk mogelijk te maken voor iedereen; 
  • worden steeds anoniem verwerkt en nooit gedeeld met talent.brussels.
De demotesten

Transparantie

We vinden het belangrijk dat je op voorhand weet welke competenties of welk redeneervermogen we zullen meten en op welke manier dat gebeurt. Bijgevolg vind je in de vacature steeds een overzicht van welke test je moet afleggen en welke competentie(s) of welk redeneervermogen de betreffende test meet.


Heb je meer info of hulp nodig? 

Is er nog iets niet duidelijk, of wil je feedback krijgen over een van de tests die je hebt afgelegd? Neem dan contact op met de selectie-assistent die vermeld staat op de vacature. 

Meer informatie over de algemene selectieprocedure vind je hieronder

We wensen je alvast veel succes toe!

Meer informatie over de selectieprocedure