Cornerstone Conference: talent.brussels versterkt haar leidersrol in het Brusselse opleidingslandschap

Een brede waaier aan opleidingen om de medewerkers van het Brussels Gewest voor te bereiden op de uitdagingen van morgen

Nieuws

14 juni 2024

talent.brussels had het genoegen de conferentie bij te wonen die werd georganiseerd door Cornerstone, onze vertrouwde partner voor multifunctionele platforms. Vertegenwoordigd door Elise Beyst, directrice van de dienst Support, en Anthony Noels, system administrator, namen we actief deel aan de verrijkende discussies op dit evenement! 

Event Cornerstone

Dankzij ons MyTalent-platform, dat via Cornerstone is ontwikkeld en waarmee we data kunnen verwerken, doen we bij talent.brussels meer dan alleen het opvullen van competentiegerichte leemtes binnen de organisaties. We willen alle medewerkers van het Brussels Gewest voorbereiden op de uitdagingen van het openbaar ambt van morgen. We zijn er trots op dat we via permanente vorming een dynamische omgeving creëren waarin elke medewerker zich kan ontplooien, ongeacht zijn of haar functie of werkplek. 

Enkele cijfers  
talent.brussels biedt meer dan 5872 opleidingen aan op haar platform MyTalent Learning, waaronder microlearnings, waarmee zelfs voor medewerkers op het terrein leren toegankelijk wordt. 

Lees hier meer over MyTalent Learning.