Loopbaancentrum rol een vereenvoudigde bevorderingsprocedure uit en implementeert MyTalent Learning bij nieuwe partners

MyTalent Learning wordt bij steeds meer partners van talent.brussels geïmplementeerd. Na een eerste en tweede implementatiegolf, in februari en mei 2022, werd recent de invoering bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Brusselse Brandweer afgerond.

Nieuws

28 februari 2023

Zij zullen binnenkort toegang hebben tot onze transversale leerbibliotheek.

De opleidingsverantwoordelijken zullen ook hun eigen leerbibliotheek kunnen beheren via het platform. In één klap zullen beide bibliotheken op één plek toegankelijk zijn, van waaruit medewerkers hun competenties verder kunnen aanscherpen. De modaliteiten rond de go-live van deze derde golf worden op dit moment bepaald. Een nieuwe implementatiegolf, met onder meer Actiris als blikvanger, staat gepland voor dit jaar. Daarnaast rolt het loopbaancentrum binnenkort zijn vereenvoudigde bevorderingsmodule uit.

Deze vernieuwing zal ertoe leiden dat bevorderingsprocedures voor een groot deel worden opgenomen binnen MyTalent Learning. Waar voordien vooral manuele mails en spreadsheets werden gebruikt, zullen de procedures nu automatisch via het platform verlopen, gaande van de communicatie naar de kandidaten, het inschrijven voor de testen, tot het afleggen van de verschillende testen binnen de procedure. Dit zal een efficiëntere bevorderingsprocedure tot gevolg hebben. Een positieve evolutie dankzij talent.brussels!